The Gospel of Luke
Syriac - Aramaic Peshittā Bible Text
Transliterated

Chapter 1

  nwhb nnh nyspm nnhd nylya anrewsd atyet nwbtknd wbs aaygsd ltm 1
atlmd hlyd anmmw ayzh wwh mydq nmd nwnh nl wmlad mdm kya 2
alypwat ahysn kl bwtka hsktb mdm lkd nwhlkl tyapysy tywh byrqd ltm yl pa yzhta 3
nyhl tdmlttad almd arr edtd 4
 nm httnaw ayba tybd atmt nm ayrkz awh hmd dh anhk adwhyd aklm sdwrhd htmwyb awh 5
ebyla awh hm nwrhad htnb
ylde ald ayrmd htwnakbw yhwndqwp nwhlkb nyklhmw ahla mdq wwh nyqydz nyd nwhyrt 6
wwh nwhtmwyb yaygs nwhyrtw twh atrqe ebylad ltm nwhl awh tyl nyd arb 7
ahla mdq htmtd asktb awh nhkm dk nyd awh awh 8
ayrmd hlkyhl lew amsb mysnd yhytm atwnhkd adyeb 9
amsbd andeb rbl awh alsm amed ank hlkw 10
amsbd ahbdmd anymy nm maqd ayrmd akalm ayrkzl hl yzhtaw 11
yhwle tlpn atlhdw yhyzh dk ayrkz gtaw 12
nnhwy hm arqtw arb kl dlat ebyla kttnaw ktwls temtad ltm ayrkz lhdt al akalm hl rmaw 13
 hdlwmb nwdhn aaygsw azwraw atwdh kl awhtw 14
hmad asrkb wh de almtn adwqd ahwrw atn al arkw armhw ayrm mdq br ryg awhn 15
nwhhla ayrm twl anpn lyrsya ynb nm aaygsw 16
 atedyl nysypttm ald nylyalw aynb le ahbad abl anpnd aybn aylad alyhbw ahwrb yhwmdq lzan whw 17
arymg ame ayrml bytnw anakd
yh htmwyb taygs yttnaw abs ytya ryg ana adh eda ankya akalml ayrkz rmaw 18
nylh krbsaw kme llmad thltaw ahla mdq ana maqd lyayrbg ana ana hl rmaw akalm anew 19
nyhnbzb nylmtmd nylh ylml tnmyh ald le nywhn nylhd amwyl amde wllmml hkt alw qyt awht lykm 20
alkyhbd htrhwt le wwh nyhymtw ayrkzl aksmw awh maq nyd ame 21
rh dk ywqw nwhl awh zmr zmrm whw alkyhb azh awzhd wlktsaw nwhme llmnd awh hkm al ayrkz nyd qpn dk 22
htybl lza htmtd atmwy wylmta dkw 23
twh armaw amh ahry hpn twh aytmw httna ebyla tntb nwnh atmwy rtb nm awhw 24
ana ynb tybd ydsh bsml yb rhd atmwyb ayrm yl dbe nylhd 25
trsn hmd atnydml alylgl ahla twl nm akalm lyayrbg hlta atd nyd ahryb 26
myrm atlwtbl hmw dywdd htyb nm pswy hmd arbgl arykmd atlwtb twl 27
anb tkyrb ykme nrm atwbyt tylm ykl ml hl rmaw akalm htwl lew 28
anh aml wh anmd twh abhtmw htlmb tbhrta tzh dk nyd yh 29
ahla twl atwbyt ryg ythka myrm nylhdt al akalm hl rmaw 30
ewy hm nyrqtw arb nydlatw antb nylbqt ryg ah 31
yhwba dywdd hysrwk ahla ayrm hl ltnw arqtn ayled hrbw br awhn anh 32
awhn al pws htwklmlw mlel bwqeyd htyb le klmnw 33
yl mykh al arbgd adh awht ankya akalml myrm arma 34
 wh aydq ykb dlytmd wh anh ltm ykyle ngn ayled hlyhw atat adwqd ahwr hl rmaw akalm ane 35
arqtn ahlad hrbw
atrqe ayrqtmd yhl hl atd ahry anhw htwbysb arb antb yh pa yktnyha ebyla ahw 36
mdm ahlal lte ald ltm 37
htwl nm akalm lzaw ktlm kya yl awhn ayrmd htma ana ah myrm arma 38
dwhyd atnydml arwtl tyalytb tlzaw nwnh atmwyb nwhb myrm nyd tmq 39
ebylad hml tlaw ayrkzd htybl tlew 40
adwqd ahwr ebyla tylmtaw hsrkb alwe sd myrmd hml ebyla tem dkd awhw 41
yksrkbd arap wh krbmw anb ytna atkrbm myrml trmaw amr alqb teqw 42
ytwl atat yrmd hmad adh yl akmya 43
ysrkb alwe sd atbr atwdhb yndab ykmld alq lpn dk ryg ah 44
ayrm twl nm hme llmtad nylyal amlw awhd tnmyhd adyal hybwtw 45
ayrml ypn abrwm myrm trmaw 46
ynyhm ahlab yhwr tydhw 47
nyhlk atbr yl nltn abwt ah nm ryg ah htmad akkwmb rhd 48
hm ydqw ntlyhd wh atbrwr ytwl dbed 49
hl nylhdd nylya le atbrw ardl hnnhw 50
nwhbld atyertb yryth rdbw herdb atwkz dbe 51
akykm myraw atwsrwk nm apyqt phs 52
tyaqyps ar arytew atbt ebs anpk 53
hnnh rkdtaw hdbe lyrsyal rde 54
mlel herz mew mhrba me nyhba me llmd kya 55
htybl tkphw atlt ahry kya ebyla twl myrm nyd tywq 56
arb tdlyw dlatd anbz hl awh awh nyd ebyla 57
hme wwh nydhw htwl hnnh ahla ygsad hmhwt ynbw hybb wemw 58
ayrkz yhwbad amb hl wwh nyrqw ayltl hrzgml wtaw aynmtd amwyl awhw 59
nnhwy arqtn ala ankh al nwhl armaw hma tnew 60
anh amb arqtmd yktbrb na tyld hl wrmaw 61
yhwymnd abs ankyad yhwbal wzmrw 62
nlk wrmdtaw hm wh nnhwy rmaw btkw atyqnp law 63
ahlal krbw llmw hnlw hmwp htpta adhmw 64
ywh nllmtm nylh dwhyd arwt hlkbw nwhybb nwhlk le atlhd twhw 65
hme twh tya ayrmd hdyaw anh aylt awhn yk anm nyrmaw nwhblb wwh nybhtm wemd nwhlkw 66
rmaw ybntaw adwqd ahwr yhwba ayrkz ylmtaw 67
anqrwp hl dbew hme resd lyrsyad hhla ayrm wh krbm 68
hdbe dywdd htybb anqrwpd anrq nl myqaw 69
mle nmd aydq yhwybnd amwpb llmd kya 70
nyans nwhlkd adya nmw nybbdleb nm nqrpnd 71
atydq yhwqtydl dhew nyhba me hnnh dbew 72
nl ltnd nwba mhrbal amyd atmwmw 73
yhwmdq hwlpn alhd aldw nybbdlebd adya nm qrptnd 74
atwqydzbw atwnakb ntmwy nwhlk 75
hhrwa byttd ayrmd hpwsrp mdq ryg lzat arqtt ayled hybn aylt tnaw 76
nwhyhthd anqbwb hmel ayhd aedm ltnd 77
amwr nm ahnd nresn nwhbd nhlad annhd amhrb 78
amld ahrwab nylgr swrtnd nybty atwmd alltbw akwhbd nylyal wrhnml 79
lyrsya twld htywhtd amwyl amde awh yhwtya abrwhbw ahwrb lyhtmw awh abr nyd aylt 80

Chapter 2

hndhwad ame hlk btktnd rsq swtswga nm andqwp qpnw nwnh atmwyb nyd awh 1
ayrwsb swnyrwqd atwnmghb twh atymdq atwnbtkm adh 2
htnydmb btktnd nlk awh lzaw 3
 yhwtyad ltm mhl-tyb ayrqtmd dywdd htnydml dwhyl alylgd atnydm trsn nm pswy pa nyd awh qls 4
dywdd htbr nmw htyb nm awh
 btktn nmtd antb dk htrykm myrm me 5
dlatd htmwy wylmta nwna nmt dkd awhw 6
wwh nyrd akya atkwd nwhl awh tyld ltm ayrwab htymraw arwrzeb htkrkw arkwb hrb tdlyw 7
nwhtyerm le aylld atrtm nyrtnw nmt wwh nyrd artab hb wwh tya nyd atwer 8
atbr atlhd wlhdw nwhyle trhna ayrmd hthwbtw nwhtwl ata ahlad akalm ahw 9
amle hlkl awhtd atbr atwdh nwkl ana rbsm ryg ah nwlhdt al akalm nwhl rmaw 10
dywdd htnydmb ahym ayrm yhwtyad aqwrp anmwy ryg nwkl dlyta 11
ayrwab mysw arwrzeb kyrkd alwe nwtna nyhkm ata nwkl adhw 12
nyrmaw ahlal nyhbm dk aymd aaygs atwlyh akalm me wyzhta yl nmw 13
ana ynbl abt arbsw aml aera lew amwrmb ahlal athwbt 14
 atlml azhnw mhl-tybl amde adrn nyrmaw dh me dh atwer wllm ayml akalm nwhtwl nm wlza dkd awhw 15
nl edwa ayrmd kya twhd adh
ayrwab mysd alwelw pswylw myrml whkaw tyabhrsm wtaw 16
 aylt le yhwle nwhme tllmtad atlml wedwa wzh dkw 17
atwer nm nwhl llmtad nylya le wrmdta wemd nwhlkw 18
hblb amhpmw nylh alm nyhlk twh artn nyd myrm 19
nwhme llmtad ankya wemw wzhd lk le ahlal nyllhmw nyhbm dk nwnh atwer wkphw 20
asrkb ntbtnd mdq akalm nm yrqtad ewy hm yrqta aylt rzgtnd nymwy aynmt wlm dkw 21
ayrm mdq yhynwmyqnd mlrwal yhwqsa awmd aswmn kya nwhtykdtd atmwy wylmta dkw 22
arqtn ayrmd aydq aebrm htp arkd lkd ayrmd aswmnb bytkd kya 23
anwyd agwrp nyrt wa anynpwd agwz ayrmd aswmnb rymad ankya athbd nwltndw 24
 haywbl awh aksmw qydzw awh nyak anh arbgw nwem awh hm mlrwab awh tya dh nyd arbg 25
yhwle twh tya adwqd ahwrw lyrsyad
ayrmd hhyml azhnd amde atwm azhn ald adwqd ahwr nm hl awh rymaw 26
aswmnb dyqpd ankya yhwplh nwdbend aylt ewyl yhwhba hl nylem dkw alkyhl ahwrb awh ata anh wh 27
rmaw ahlal krbw yhwerd le hlbq 28
amlb ktlm kya yrm kdbel hl tna ar lykm 29
 knnh ynye yzh ahd 30
atwma nyhlkd apwsrpb tbytd wh 31
lyrsya kmel ahbww ammed anylgl arhwn 32
yhwle ywh nllmtmd nylya le wwh nyhymt hmaw nyd pswy 33
anyrhd atalw lyrsyab aaygsd amyqlw atlwpml mys anh ah hma myrml rmaw nwem nwna krbw 34
aaygsd atwbld atbhm nylgtnd kya ahmwr rbet yklyd nyd ykpnbw 35
htwlwtb nm tyh hleb me nyn ebw twh htmwyb tyq yh pa ryad atb nm lyawnpd htrb atybn nyd anhw 36
ayllbw ammyab twh ahlp atwlsbw amwsbw alkyh nm twh aqrp alw ebraw nyanmt nyn kya atlmra twhw 37
mlrwad hnqrwpl awh aksmd nlk me yhwle twh allmmw ayrml tydwaw ateb hb tmq yh paw 38
nwhtnydm trsnl alylgl wkph ayrmd aswmnbd kya mdm lk wml dkw 39
yhwle twh tya ahlad atwbytw atmkh almtmw ahwrb lyhtmw awh abr nyd aylt 40
ahspd adedeb mlrwal wwh nylza an lkb yhwnaw 41
adedel wwh nydemd ankya wqls arsetrt nyn rb awh dkw 42
wedy al hmaw pswyw mlrwab hl p aylt nyd ewy nwhl wkph atmwy wml dkw 43
nwhl edyd nm twlw nwhtwna twl yhwaeb dh amwy adrm wta dkw wh nwhtywl ynb med ryg wwh nyrbs 44
hl wwh nyebw mlrwal bwt nwhl wkphw yhwhka alw 45
nwhl lamw nwhnm emw anplm tesm bty dk alkyhb yhwhka nymwy atlt rtb nmw 46
yhwmgtpbw htmkhb hl wwh nyemd nylya nwhlk wwh nyhymtw 47
kl nywh nyeb aaygs aprwtb anaw kwba ahd ankh nl tdbe anml yrb hma hl trmaw whmt yhwazh dkw 48
 awhad yl alw yba tybd nwtna nyedy al yl nwtywh nyeb anm nwhl rma 49
nwhl rmad atlml wedwta al nyd nwnh 50
hblb alm nyhlk twh artn nyd hma nwhl awh dbetmw trsnl ataw nwhme thnw 51
anynbw ahla twl atwbytbw htmkhbw htmwqb awh abr nyd ewy 52

Chapter 3

 alylgb sdwrh ayeybr ar dk dwhyb swtlyp-swytnpd atwnmghb rsq swyrbytd htwklmd nyd arsemh tnb 1
anylybad ayeybr ar aynswlw anwkrtd artabw ayrwtyab ayeybr ar yhwha swpylypw
abrwhb ayrkz rb nnhwy le ahlad atlm twh apyqdw nnhd atwnhk twbrb 2
ahthd anqbwl atwbytd atydwmem zrkm dk nndrwy yrdhd arta hlkb ataw 3
nhlal alyb ateqpb wswrtw ayrmd hhrwa wbyt abrwhb arqd alq rmad aybn ayead almd abtkb bytkd ankya 4
ateqpl aqse artaw aypl amre awhnw nwkkmtn atmrw arwt nwhlkw nwlmtn alhn nwhlk 5
ahlad ayh rsb lk azhnw 6
dyted azgwr nm qreml nwkywh wnm andkad adly dmeml htwl wwh nytad nylya ankl awh rmaw 7
 ryg nwkl ana rma mhrba nl tya abad nwkpnb rmaml nwrt alw atwbytl nywd arap lykh wdbe 8
mhrbal aynb wmqml ahla hkm apak nylh nmd
lpn arwnbw qsptm dbe al abt arapd lykh anlya lk anlyad arqe le mys agrn nyd ah 9
dben lykh anm nyrmaw ank hl wwh nylamw 10
dben ankh atrbys hl tyad nmw hl tyld nml ltn nynytwk nytrt hl tyad nm nwhl rmaw ane 11
dben anm anplm hl nyrmaw dmeml askm pa wtaw 12
ebtml nwkl dyqpd am le ryty mdm nwebtt al nwhl rma nyd wh 13
 nalw nwrgttt nab al nwhl rma nnh pa dben anm nyrmaw aytrtsa yhlp hl wwh nylamw 14
nwktynwspa nwkl nqpsnw nwqet al
ahym wywh amldd nwhblb wwh nybhtm nwhlkw nnhwy le ame awh rbsm nyd dk 15
 aqre arad ana aw ald wh ynm ntlyhd wh nyd ata aymb nwkl ana dmem ah ana nwhl rmaw nnhwy ane 16
arwnbw adwqd ahwrb nwkdmen wh yhwnsmd
aked ald arwnb dqwn anbtw yhwrswal nk athw yhwrda akdmw hdyab apr dyhad wh 17
amel rbsmw awh plm ataygs nyd atynrha pa 18
awh dbed atyb nyhlk lew yhwha swpylyp ttna aydwrh le nnhwy nm awh ssktmd ltm akrrtt nyd sdwrh 19
arysa tyb nnhwyl hbhw nyhlk le adh pa pswa 20
aym whtpta alsm dkw dme ewy paw ame hlk dme dk nyd awh 21
tybtsa kbd abybh yrb wh tna rmad aym nm awh alqw anwyd amwg twmdb yhwle adwqd ahwr tthnw 22
ylh rb pswy rb awh rbtsmw nytlt nyn rb kya awh yhwtya ewy nyd wh 23
pswy rb ynay rb yklm rb ywl rb tttm rb 24
ygn rb ylsh rb mwhn rb swme rb attm rb 25
adwhy rb pswy rb yem rb ttm rb tam rb 26
yrn rb lyatl rb lbbrwz rb asr rb nnhwy rb 27
rye rb ddwmla rb mswq rb yda rb yklm rb 28
ywl rb atytm rb mrwy rb rzeyla rb aswy rb 29
myqyla rb mnwy rb pswy rb adwhy rb nwem rb 30
dywd rb ntn rb attm rb ynam rb aylm rb 31
nwhn rb nwmls rb zeb rb dybwe rb yya rb 32
adwhy rb srp rb nwrsh rb mra rb bdnyme rb 33
rwhn rb hrt rb mhrba rb qhsya rb bwqey rb 34
hl rb rbe rb glp rb wera rb gwrs rb 35
kml rb hwn rb my rb rkpra rb nnyq rb 36
nnyq rb lyallhm rb dry rb kwnh rb hlwtm rb 37
ahla nmd mda rb ty rb wna rb 38

Chapter 4

abrwhl ahwr htrbdw nndrwy nm kph adwqd ahwr alm dk nyd ewy 1
npk atrhl nwna ml dkw atmwy nwnhb mdm sel alw asrqlka nm asntnd nyebra atmwy 2
amhl awhtd adh apakl rma ahlad tna hrb na asrqlka hl rmaw 3
ahlad mgtp lkb ala anrb ayh dwhlb amhlb awh ald wh bytk hl rmaw ewy ane 4
 arwez andeb aerad atwklm nyhlk hywhw amr arwtl ants hqsaw 5
hl ana bhy absad nmlw mlm yld hhbww hlk anh antlw lta kl asrqlka hl rmaw 6
hlk awhn klyd ymdq dwgst lykh na 7
hwlpt yhwdwhlb hlw dwgst khla ayrmld wh bytk hl rmaw ewy ane 8
thtl akm kpn amra ahlad tna hrb na hl rmaw alkyhd apnk le hmyqaw mlrwal hytyaw 9
knwrtnnd kyle dqpn yhwkalmld ryg bytk 10
apakb klgr lqtt ald knwlqn nwhyerd lew 11
khla ayrml asnt ald wh ryma hl rmaw ewy nyd ane 12
anbz de htwl nm qrp yhwnwysn nwhlk asrqlka ml dkw 13
nwhyrdhd arta hlkb abt yhwle qpnw alylgl ahwrd alyhb ewy kphw 14
na lk nm awh hbtmw nwhtwnkb awh plm whw 15
arqml mqw atbd amwyb atwnkl awh demd ankya lew ybrtad akya trsnl ataw 16
bytkd akya atkwd hkaw arps ewy htpw aybn ayead arps hl bhytaw 17
 aybl wzrkmlw abl yrybtl wysaml ynhlw anksml wrbsml ynhm adh ltmw yle ayrmd hhwr 18
anqbwb arybtl wrrmlw ayzh arywelw anqbw
ayrml atlbqm atn wzrkmlw 19
hb ywh nryh nwhynye atwnkbd nyd nwhlk bty lzaw anmml hbhyw arps krkw 20
nwkyndab anh abtk mlta anmwyd nwhtwl rmaml yrw 21
pswy rb anh awh al wwh nyrmaw hmwp nm ywh nqpnd atwbytd almb wwh nyrmdtmw nwhlk hl wwh nydhsw 22
 ktnydmb akrh pa dbe mwhnrpkb tdbed nemd lkw kpn asa aysa anh altm yl nwrmat rbk ewy nwhl rma 23
htnydmb lbqtmd aybn tyld nwkl ana rma nyma rma nyd wh 24
 nyn aym wdhtta dk aybn ayla ymwyb lyrsyab ywh tya atlmra ygsd nwkl ana rma ryg arr 25
aera hlkb abr anpk awhw at ahryw tlt
 atlmra attna twl ndysd tprsl ala ayla rdta al nyhnm adh twlw 26
aymra nmen na ala ykdta al nwhnm dhw aybn eyla ymwyb lyrsya tyb wwh tya abrg aaygsw 27
nwhlk atmh wylmta atwnkbd nwnh nylh wem dkw 28
apyq nm yhynwdnd yhwle twh aynb nwhtnydmd wh arwtd anybgl amde yhwytyaw atnydm nm rbl yhwqpa wmqw 29
lzaw nwhtnyb rbe nyd wh 30
abb nwhl awh plmw alylgd atnydm mwhnrpkl thnw 31
htlm twh atlmd hnplwyb wwh nyhymtw 32
 amr alqb qezw apnt adad ahwr hb awh tyad arbg atwnkb awh tyaw 33
ahlad hydq tna nm kl ana edy ntwdbwml tyta ayrsn ewy klw nl am ynyqwb rmaw 34
mdm hb hrs al dk hnm qpnw atesmb ada yhydw hnm qwpw kmwp rwks rmaw ewy hb aakw 35
nqpnw atpnt ahwrl adqp alyhbw antlwbd adh atlm yk yh anm nyrmaw addh me wwh nyllmmw nlkl dha abr ahmtw 36
nwhyrdhd arta hlkb abt yhwle qpnw 37
htltm hnm webw atbr atab twh asyla nwemd htmhw nwemd htybl le atwnk nm ewy qpn dkw 38
 nwhl twh ammw tmq adhmw htqbw htab aakw hnm lel mqw 39
 le nyd wh htwl nwna wytya aplhm anhrwkb nyhyrkd ahyrk nwhl awh tyad nylya nwhlk nyd am ybrem 40
nwhl awh asamw awh mas hdya nwhnm dh dh
 nwhb awh aakw ahlad hrb ahym wh tnad nyrmaw nyqezm dk aaygs nm ada pa wwh nyqpnw 41
ahym wywhd nyedyd nwrmand nwhl awh qb alw
nwhtwl nm hl lzan ald yhwdhaw htwl amde wtaw hl wwh nyeb ankw abrwh artal hl lza qpn amwyd hrpslw 42
trdta wh adh led ahlad htwklm wrbsml yl alw atynrha atnydml pad nwhl rma ewy nyd wh 43
alylgd atwnkb awh zrkm whw 44

Chapter 5

rsngd atmy dy le awh maq whw ahlad atlm emml ank yhwle nk dk nyd awh 1
nwhtdysm nygymw nyhnm wqlsd adysw atmy bng le nmyqd nytrt anyps azh 2
 nm plmw awh btyw ayml aby nm lylq hnwrbdnd rmaw hb bty ewy qlsw apak twh nwemd nyhnm adhw 3
ankl atnyps
adysl nwktdysm wmraw aqmwel wrbd nweml rma hllmm nm qt dkw 4
atdysm ana amr nyd ktlm le ndha al mdmw nyal hlk ayll ybr hl rmaw nwem ane 5
nwhtdysm twh ayrtsmw btd aaygs anwn wbh wdbe adh dkw 6
ebtml ywh nbyrqd kya nyhytrt anyps nyna wlm wta dkw nwna nwrden nwtand atrha atnypsbd nwhyrbhl wzmrw 7
ayth ana arbgd ynm kl qwrp yrm knm ana aeb hl rmaw ewyd yhwlgr mdq lpn apak nwem nyd azh dk 8
wdsd anwnd wh adys le hmed nwhlklw awh hdha ryg ahmt 9
 al nweml ewy nyd rma nwemd aptw wwh nwhytyad ydbz ynb nnhwylw bwqeyl pa nyd twkh 10
ayhl das awht ana ynb ah nm lhdt
hrtb wtaw mdm lk wqbw aeral anyps nyna wbrqw 11
 rmaw hnm awh aebw yhwpa le lpnw ewyl azh abrg hlk almd arbg ata atnydm nm adhb ewy awh dkw 12
ytwykdml tna hkm tna abs na yrm hl
ykdtaw hbrg hnm lza hte rbw akdta ana abs hl rmaw hl brq ewy hdya tpw 13
nwhtwdhsl awm dqpd ankya ktykdt plh brqw anhkl kpn awh lz ala rmat al nald hdqpw 14
nwhynhrwk nm wysatmlw hnm emml aaygs ame awh nktmw tyaryty abt yhwle qpnw 15
alsmw arbdl awh anm nyd wh 16
 alylgd ayrwq lk nm wwh wtad aswmn yplmw ayrp wwh nybty ewy awh plm dk atmwy nm dhb awhw 17
nwhtwysaml awh yhwtya ayrmd alyhw mlrwadw dwhydw
yhwmdq yhynwmysn nwlend wwh nyebw ayrm dh arbg asreb wytya anaw 18
ewyd yhwmdq atesml alyltt nm hsre me yhwbw argal nwhl wqls amed aagws ltm yhynwlen ankyad whka al dkw 19
kyhth kl nyqyb arbg ayrm whl rma nwhtwnmyh ewy nyd azh dk 20
dwhlb ahla na ala ahth qbml hkm wnm apdwg llmmd anh wnm nyrmaw nybhtm ayrpw arps wyrw 21
nwkblb nwtna nybhtm anm nwhl rmaw anew nwhtbhm edy nyd ewy 22
klh mwq rmaml wa kyhth kl nyqybd rmaml aqyp adya 23
ktybl lzw ksre lwq mwq ana rma kl ayrml rma ahth qwbnd aerab anad hrb wh tyld nyd nwedtd 24
ahlal hbm dk htybl lzaw hsre lqw nwhynel mq adhmw 25
 atrmdt anmwy nyzhd nyrmaw atlhd wylmtaw ahlal wwh nyhbmw nlkl dha ahmtw 26
yrtb at hl rmaw askm tyb btyd ywl hmd askm azhw ewy qpn nylh rtb 27
hrtb lza mqw mdm lk qbw 28
nwhme wwh nykymsd anrhadw askmd aaygs ank awh tyaw abr albwq htybb ywl hl dbew 29
 nytw nwtna nylka aythw askm me anml yhwdymltl nyrmaw ayrpw arps wwh nyntrw 30
nydybe yb ybd nylyal ala amylhl aysa aebtm al nwhl rmaw ewy anew 31
atwbytl aythl ala aqydzl arqad tyta al 32
nytw nylka nyd klyd ayrpd pa nylsmw tyanyma nymys nnhwyd yhwdymlt anml hl nyrma nyd nwnh 33
nwmwsnd nwdbetd nwhme anthd amk anwngd yhwnbl nwtna nyhkm al nwhl rma nyd wh 34
 atmwy nwnhb nwmwsn nydyh nwhnm anth myrttn dk atmwy nyd nwtan 35
atdh nmd ateqrwa aml al aylblw daq atdhl ald aylb anam le amrw atdh anam nm ateqrwa daq na ald altm nwhl rmaw 36
ndba aqzw datm armh whw aqzl atdh armh ezbm al nyd naw atylb aqzb atdh armh amr na alw 37
nyrtntm nwhyrtw nymr attdh aqzb atdh armh ala 38
mysb aqyte ryg rma atdh aeb adhmw aqyte armh at na alw 39

Chapter 6

nylkaw nwhydyab nykrpw alb wwh nyglm yhwdymlt aerz tyb ewy klhm dk atbb nyd awh 1
atbb dbeml tyl ald mdm nwtna nydbe anm nwhl nyrma ayrp nm nyd nyna 2
hmed nylyaw wh npk dk dywd dbed mdm nwtyrq adh alw nwhl rmaw ewy ane 3
dwhlb anhkl ala lkaml awh tyl ald wh hmed nylyal bhyw lka bsn ayrmd hrwtpd amhlw ahlad htybl led 4
anad hrb atbd wh hrmd nwhl rmaw 5
twh ayby anymyd hdyad arbg nmt awh tyaw awh plmw atwnkl le atrha atbl nyd awh 6
yhwsrq nwlkan nwhknd atbb asamd wh nad hl wwh nyrtn ayrpw arpsw 7
mqw ata dkw atwnk tesml kl at mwq hdya aybyd arbg whl rmaw nwhtbhm edy nyd wh 8
wdbwml wa wyhml apn ybd wa dbeml btd atbb tyl anm nwklaa ewy nwhl rma 9
htrbh kya hdya tnqtw tpw kdya twp hl rmaw nwhlkb nwhb rhw 10
ewyl hl nwdben anmd dh me dh wwh nyllmmw amsh wylmta nyd nwnh 11
ahlad htwlsb awh hga nmtw wylsml arwtl ewy qpn nwnh atmwyb nyd awh 12
nwna ym ahyld nwnh rsert nwhnm abgw yhwdymltl arq thgn dkw 13
ymlwt-rbw swpylypw nnhwyw bwqeyw yhwha swardnaw apak ymd wh nwem 14
annt arqtmd nwemw yplh rb bwqeyw amwatw ytmw 15
anmlm awhd wh atwyrks adwhyw bwqey rb adwhyw 16
 dwhy hlk nm amed ankd aagwsw yhwdymltd aaygs ankw ateqpb mqw ewy nwhme thnw 17
ndysdw rwsd amy rps nmw mlrwa nmw
wwh nysatmw atpnt ahwr nm nyslatmd nylyaw nwhynhrwk nm nwsatndw htlm nwemnd wtad 18
awh asam nwhlklw hnm awh qpn ryg alyh hl wbrqtml wwh nyeb ank hlkw 19
ahlad atwklm yh nwklydd anksm nwkybwt rmaw yhwdymlt le yhwnye myraw 20
nwkhgtd ah nykbdl nwkybwt nwebstd ah nynpkd nylya nwkybwt 21
anad hrb plh ayb kya nwkm nyqpmw nwkl nydshmw nwkl nyrpmw anynb nwkl nynsd am nwkybwt 22
aybnl nwhthba wwh nydbe ryg ankh aymb ygs nwkrgad wswdw amwy whb wdh 23
nwkaywb nwtlbqd aryte nwkl yw mrb 24
nwlbattw nwkbtd ah nykhgdl nwkl yw nwnpktd aebs nwkl yw 25
nwhthba atwlgdd aybnl wwh nydbe ryg ankh rypd ana ynb nwkyle nyrma nwwhn dk nwkl yw 26
nwkl nynsd nylyal rypd wdbew nwkybbdlebl wbha nyemdl ana rma nyd nwkl 27
arytqb nwkl nyrbdd nylya le wlsw nwkl nytyld nylyal wkrbw 28
knytwk pa alkt al ktwtrm lqd nm nmw anrha hl brq kkp le kl ahmdlw 29
ebtt al klyd lqd nm nmw hl bh kl lad lkl 30
nwtna pa nwhl wdbe twkh ana ynb nwkl nwdbend nwtna nybsd ankyaw 31
nymhr nwhl nybhmd nylyal ayth ryg pa nwktwbyt yh adya nwkl nybhmd nylyal nwtna nybhm ryg na 32
nydbe ankh ryg ayth pa nwktwbyt yh adya nwkl nybatmd nylyal btd nwtna nydbe naw 33
nwerptn twkhd nypzwm aythl ryg ayth pa nwktwbyt yh adya hnm nwerpttd nwtna nyrbsd nml nwtna nypzwm naw 34
 yhwnb nwwhtw nwkrga ygs awhnw nad arbs nwqspt alw wpzwaw nwhl wbataw nwkybbdlebl wbha mrb 35
arwpk lew ayb le wh mysb whd amrd
wh anmhrm nwkwba pad ankya anmhrm lykh wwh 36
nwrttw wr nwtna nybyhtm alw nwbyht al nwtna nynydttm alw nwnwdt al 37
nwkl lykttm nwtna nylykmd atlyk ryg yhb nwkybweb nwmrn atepmw ateyqrw atbt atlykb nwkl bhytmw wbh 38
nylpn asmwgb nwhyrt al wrbdml aymsl ayms hkm aml altm nwhl awh rmaw 39
hbr kya awhn rymgd ryg nlk hbr nm rytyd adymlt tyl 40
kl ayzhtm al knyebd nyd atyrq kwhad hnyebd alg tna azh nyd anm 41
  mdqwl qpa apab bsn kl ayzhtm al klyd knyebd atyrq ahd knye nm alg qpa qwb yha kwhal rmaml tna hkm ankya wa 42
kwhad hnye nm alg wqpml kl azhtn nydyhw knye nm atyrq
abt arap dbed ayb anlya al pa ayb arap dbed abt anlya tya al 43
abne nyptq ayns nm al pa anat abwk nm nytql ryg al edytm wh yhwrap nm ryg anlya lk 44
atwps nllmm ryg abl yrtwt nm atyb qpm hblbd atyb atmys nm ayb arbgw atbt qpm hblbd atbt atmys nm abt arbg 45
nwtna nydbe al ana rmad mdmw yrm yrm yl nwtna nyrq anm 46
amd anml nwkywha nyhl dbew ylm emw ytwl atad na lk 47
 hka alw wh atybb aalm yrtta aalm nyd awh dk aew le asat msw qmew rphw atyb anbd arbgl amd 48
aew le htsat ryg twh amys yhwyeyznd
wh atybd abr htlwpm twhw lpn hte rb arhn hb yrtta dkw atsat ald arpe le htyb anbd arbgl amd dbe alw emd whw 49

Chapter 7

mwhnrpkl ewy le amed htemml nyhlk alm ml dkw 1
tmml awh byrqw yhwle awh ryqyd anya tyayb awh dybe dh anwrtnqd nyd hdbe 2
hdbel ahn atand kya hnm awh aebw aydwhyd ayq htwl rdw ewy le emw 3
adh hl dbetd wh aw nyrmaw tyalytb hnm wwh nyeb ewy twl wta dk nyd nwnh 4
 nl anb wh atwnk tyb paw nmel ryg mhr 5
 lmet al yrm hl rmaw yhwmhr anwrtnq htwl rd atyb nm qyhr ygs al nyd dk nwhme awh lza nyd ewy 6
ylltm tyht lwetd ana aw ryg al
yylt asatnw atlmb rma ala ata ktwld tyw al ana wh ltm 7
 lzd anhl ana rmaw atwytrtsa ydya tyht tyaw antlw tyht ana dbemd ana arbg ryg ana pa 8
dbew adh dbe ydbelw ataw atd anrhalw lzaw
atwnmyh adh kya thka lyrsya tyb al pad nwkl ana rma hrtb atad ankl rmaw ynptaw hb rmdta nylh ewy nyd em dk 9
mylh dk awh hyrkd wh adbel whkaw atybl wrdtad nwnh wkphw 10
aaygs ankw hme yhwdymltw nyan hmd atnydml awh lza hrtbd amwyl awhw 11
hme atnydm ynbd aaygs ankw twh atlmra hma yhw hmal awh aydyhyd atym nywlm dk azh atnydmd aertl brq dkw 12
nykbt al hl rmaw hyle mhrtaw ewy nyd hzh 13
mwq ana rma kl amyle rmaw wmq hl wwh nylyqd nwnhw asrel brq lzaw 14
hmal hbhyw wllmml yrw atym wh btyw 15
hmel ahla resw nb mq abr aybnd nyrmaw ahlal wwh nyhbmw nwhlk anal atlhd tdhaw 16
nwhyrdhd arta hlkbw dwhy hlkb adh atlm yhwle tqpnw 17
nyhlk nylh yhwdymlt nnhwyl wyetaw 18
nnh nyksm wh nyrhal wa atad wh wh tna rmaw ewy twl nwna rdw yhwdymlt nm nyrtl nnhwy arqw 19
nnh nyksm wh nyrhal wa atad wh wh tna rmaw ktwl nrd andmem nnhwy hl nyrmaw ewy twl wtaw 20
azhml awh bhy ayms aaygslw atyb ahwr nmw atwhm nmw anhrwk nm ysa aaygs ate yhb nyd hb 21
 abrgw nyklhm aryghw nyzh aymsd nwtemw nwtyzhd mdmlk nnhwyl wrma wlz nwhl rmaw ewy anew 22
nyrbtsm anksmw nymyq atymw nyem arhw nykdtm
yb lktn ald nml yhwbwtw 23
eyzttm ahwr nmd aynq azhml abrwhl nwtqpn anm nnhwy le ankl rmaml yr nnhwyd yhwdymlt wlza nyd dk 24
nwna aklm tyb nwhytya aqnwpbw ahbm awblbd nylya ah ybl akykr athnd arbg azhml nwtqpn anm alaw 25
aybn nm rytyw nwkl ana rma nya aybn azhml nwtqpn anm alaw 26
kymdq ahrwa nqtnd kpwsrp mdq ykalm ana rdm ana ahd bytk yhwled wnh 27
hnm wh br ahlad atwklmb nyd arwez andmem nnhwy nm brd an ydylyb aybn tyld nwkl ana rma 28
nnhwyd htydwmem wdmed ahlal wqdz askm pa wemd ame hlkw 29
 hnm wdmeta ald ahlad anybs nwhpnb wmlt arpsw nyd ayrp 30
nymd nmlw adh atbrd anal amda lykh nml 31
nwtykb alw nwkl nylaw nwtdqr alw nwkl nrmz nyrmaw nwhyrbhl nyeqw aqwb nybtyd ayltl nymd 32
hb tya ada nwtna nyrmaw armh at alw amhl lka al andmem nnhwy ryg ata 33
aythdw askmd amhrw armh atw alwka arbg ah nwtna nyrmaw atw lka anad hrb ata 34
hynb nwhlk nm atmkh tqddzaw 35
kmtsaw wh ayrpd htybl lew hme selnd ayrp nm dh hnm aeb nyd ata 36
amsbd atpyt tbsn kyms wh ayrpd htybbd tedy dkw yh atnydmb twh tya atyth attnaw 37
 yhwlgr twh aqnmw nyhl nywm hrd aresbw yhwlgr aebsm hyemdb tyrw twh aykbw yhwlgr twl hrtsb tmqw 38
amsb ahmw
 attna yh atythd hbt amw yh nm awh edy awh aybn wla anh rmaw hpnb bhta yhyrqd wh ayrp nyd azh dk 39
hl tbrqd yh
ewy hl rma ybr rma hl rma nyd wh kl rmad yl tya mdm nwem hl rmaw ewy nyd ane 40
nymh arnyd anrhaw aammh arnyd awh byh dh abwh arm dhl wwh tya abyh nyrt 41
yhwybhn ryty nwhnm lykh anya qb nwhyrtl erpml nwhl awh tyldw 42
tnd tyasyrt ewy hl rma ygs hl qbtad whd ana rbs rmaw nwem ane 43
 ylgr hyemdb nyd adh tbhy al ylgrl aym tle ktybl adh attna tna azh nweml rmaw attna yh twl ynptaw 44
nyna tyw hresbw tebs
wqnml ylgr tyl al tled nm ah nyd adh yntqn al tna 45
thm ylgr amsbd ahmb nyd adh thm al yrl ahm tna 46
bhm lylq hl qbtm lylqd nyd wh ygs tbhad ltm aaygs hyhth hl nyqybd kl ana rma adh plh 47
 ykyhth ykl nyqyb attna yhl rmaw 48
qb ahth pad anh wnm nwhpnb nyrma nykymsd nwnh nyd wyr 49
amlb ylz yktyha yktwnmyh attna yhl rma nyd ewy 50

Chapter 8

hme htrsertw ahlad atwklm rbsmw awh zrkmw ayrwqbw atnydmb ewy awh krktm nylh rtb nm awhw 1
hnm wqpn nyda aebd yh atyldgm ayrqtmd myrm atyb ahwr nmw anhrwk nm ysatad nylh anw 2
nyhynynq nm nwhl ywh nmmd nylya ataygs atynrhaw nww sdwrhd htybr azwk ttna nhwyw 3
altmb rma htwl wwh nyta nnydm lk nmw awh nk aaygs ank dkw 4
athrp htlkaw ydtaw ahrwa dy le lpnd tya erz dkw herz erzml aewrz qpn 5
by atwlylt hl awh tyldw aey hte rbw aew le lpn anrhaw 6
yhwqnhw abwk hme weyw abwk tyb lpn anrhaw 7
emn emnd anda hl tyad nmd awh aeq rma dk nylh aamb dh arap dbew aeyw atrypw atbt aerab lpn anrhaw 8
anh altm wnmd yhwdymlt yhwlaw 9
 nyzh dkd rmatm atalpb akr nyd nwnhl ahlad htwklmd azra edml byhy wh nwkl nwhl rma nyd wh 10
nwlktsn al nyem dkw nwzhn al
ahlad atlm yhwtya aerz altm nyd wnh 11
nwhnw nwnmyhn ald nwhbl nm atlm lq abbdleb ataw atlm nyemd nwnh nwhytya ahrwa dy led nyd nwnh 12
 yh anbzd ala nwhl tyl arqew atlml hl nylbqm atwdhb wemd amd nwna nylh aew led nyd nylh 13
nylktm anwysn nbzbw nwhtwnmyh
nybhy al arapw nyqnhtm amled htgygrbw artwebw atpsbw atlm nyemd nylya nwna nylh abwk tyb lpnd nyd wh 14
atwnrbysmb arap nybhyw nydhaw atlm nyem abtw ayp ablbd nylya nwna nylh atbt aerabd nyd wh 15
hrhwn azhn laed lkd atrnm nm lel hl mas ala asre tyht hl mas wa anamb hl aphmw agr rhnm na al 16
aylgl atanw edytn ald ytmd alw algtn ald askd mdm ryg tyl 17
hnm lqtn hl tyad rbsd wh pa hl tyld nmw hl bhytn ryg hl tyad nm nwtem ankya wzh 18
ank ltm hme nwllmnd wwh nyhkm alw yhwhaw hma htwl nyd wta 19
kyzhml nybsw rbl nymyq kyhaw kma hl wrmaw 20
hl nydbew ahlad atlm nyemd nylya yhaw yma nwna nylh nwhl rmaw ane nyd wh 21
atmyd arbe whl rben nwhl rmaw yhwdymltw wh atnypsb bty ewy qls atmwy nm dhb nyd awh 22
ebtml atnyps twh abyrqw atmyb ahwrd alele twhw ewy wh hl kmd nydr dkw 23
ayl awhw whnw amyd alwhmbw ahwrb aakw mq nyd wh nnydba nbr nbr hl nyrmaw yhwryea wbrqw 24
 pad anh yk wnm dhl dh nyrmaw wwh nyrmdtm nylyhd dk nyd nwnh nwktwnmyh yh akya nwhl rmaw 25
hl nyemtmw amylw alwhmlw dqp ahwrl
alylg lbqwl arbeb yhwtyad ayrdgd artal wtaw wdrw 26
 al atybbw awh bl al anamw aaygs anbz nm awyd hb tyad atnydm nm dh arbg hb egp aeral qpn dkw 27
arwbq tybb ala awh rme
 ynqnt al knm ana aeb amyrm ahlad hrb ewy klw nl am rma amr alqbw yhwmdq lpnw aeq ewyl nyd azh dk 28
 rtntm albkbw atlb awh rsatmw hl awh abd nm anbz ryg awh ygs anrb nm qpml apnt ahwrl ewy ryg hl awh dqp 29
abrwhl ada nm awh rbdtmw yhwrwsa awh qspmw awh
hb wwh nylyle aaygs awydd ltm nwygl hl rma km nm ewy nyd hla 30
amwhtl lzaml nwhl dwqpn ald hnm wwh nyebw 31
 nwhl spaw nwlen aryzhbd nwhl spnd hnm wwh nyebw arwtb ayerd aaygs aryzhd arqb nmt nyd awh tya 32
wqnhtaw atmyb wlpnw apyql hlk yh arqb tsrtw aryzhb wlew arbg nm ada wqpnw 33
ayrwqbw atnydmb wyetaw wqre awhd mdm atwer nyd wzh dk 34
wlhdw ewyd yhwlgr twl btyw pknmw ybl dk yhwda wqpnd wh arbgl yhwhkaw ewy twl wtaw
awhd mdm nwzhnd ana wqpnw 35
anwyd wh arbg ysata ankya wzhd nylya nwhl wyetaw 36
 ewy nyd wh nwna tdha atbr atlhdd ltm nwhtwl nm hl lzand ayrdgd ank hlk hnm wwh nyebw 37
nwhtwl nm kphw atnypsl qls
hl rmaw ewy yhyrw awhn htwld hnm awh aeb ada hnm wqpnd arbg nyd wh 38
ewy hl dbed mdm atnydm hlkb awh zrkmw lzaw ahla kl dbed mdm aetaw ktybl kwph 39
wwh nyryh hl ryg nwhlk aaygs ank hlbq ewy nyd kph dk 40
htybl lwend hnm awh aebw ewyd yhwlgr mdq lpn atwnk yr rawy hmd dh arbgw 41
hl awh sbh aaygs ank ewy wh hme lza dkw tmml twh abyrqw arsetrt nyn trb kya hl twh tya atydyhy ryg atrb 42
asatt na nmd thka alw tqpa hnynq hlk atwsa tybd yh arsetrt nyn hmd awh eyrtd adh nyd attna 43
hmdd atydrm tmq adhmw hnamd apnkl tbrqw hrtsb nm tbrqta 44
 tna rmaw nysbhw kl nysla ank nbr hmedw apak nwem hl rma nyrpk nwhlk dkw yl brq wnm ewy rmaw 45
yl brq wnm
ynm qpn alyhd tedy ryg ana yl brq na rma nyd wh 46
tysata adhm ankyaw tbrq atle adya ltm hlk ame nyel trmaw hl tdgs tlpnw atytr dk tta htet ald tzh dk attna nyd yh 47
amlb ylz yktyha yktwnmyh ytrb ybblta hl rma ewy nyd wh 48
anplml lmet al ktrb hl ttym hl rmaw atwnk br tybd nm na ata llmm wh dew 49
ayhw nmyh dwhlb lhdt al atyltd hwbal rmaw em nyd ewy 50
hmalw atyltd hwbalw nnhwylw bwqeylw nweml ala hme lwend nal qb alw atybl ewy nyd ata 51
yh akmd ala ttym ryg al nwkbt al rma nyd ewy hyle nydqrmw wwh nykb nyd nwhlk 52
 hl ttymd nyedyd yhwle wwh nykhgw 53
ymwq atylt rmaw hrqw hdyab hdhaw rbl nlkl qpa nyd wh 54
lkaml hl nwltnd dqpw tmq adhmw hhwr tkphw 55
awhd am nwrman al nald nwna rhz nyd wh hyhba whmtw 56

Chapter 9

wysaml anhrwkw ada nwhlk le antlww alyh nwhl bhyw htrsertl ewy arqw 1
ahyrk wysamlw ahlad htwklm wzrkml nwna rdw 2
nwkl nywhn nynytwk nytrt alw apsk alw amhl alw almrt alw atb al ahrwal nwlqt al mdm nwhl rmaw 3
wqwp nmt nmw wwh nmt hl nwtna nylaed atyb anyalw 4
atwdhsl nwhyle wsp nwkylgr nm alh pa yh atnydm nm nwtna nyqpnd am nwkl nylbqm ald nmlw 5
kwd lkb nysamw wwh nyrbsmw atnydmbw ayrwqb wwh nykrktmw ahyl wqpnw 6
atym tyb nm mq nnhwyd nyna wwh nyrmad ltm awh rmdtmw hdyab ywh nywhd nyhlk akrrtt sdwrh nyd em 7
mq aymdq aybn nm aybnd anrhaw yzhta aylad wwh nyrma nyd anrha 8
yhwyzhnd awh absw yhwle ana em nylhd anh nyd wnm tqsp ana nnhwyd hr sdwrh rmaw 9
adys-tybd abrwh artal nwhydwhlb nwna rbdw wdbed mdmlk ewyl wyeta ahyl wkph dkw 10
 le wwh nyqynsd nylyalw ahlad atwklm le nwhme awh llmmw nwna lbqw hrtb wlza wedy dk nyd ank 11
awh asam atwysa
 nwrnd anwrpklw nyrdhd ayrwql nwlzand ankl yr hl nyrmaw yhwdymlt wbrq alsml amwy yr nyd dk 12
nytya abrwh artabd ltm atrbys nwhl nwhknw nwhb
 nynwn nyrtw nymhl amh nm ryty nl tyl nyrma nyd nwnh lkaml nwtna nwhl wbh ewy nwhl rma 13
ame hlk anhl atrbys nnbzw nnlza na ala
akmsb nyna nymh akms nwna wkmsa ewy nwhl rma nyrbg nypla amh kya ryg wwh nywh 14
nwhlkl wkmsaw adymlt twkh wdbew 15
ankl nwmysnd yhwdymltl bhyw asqw krbw aymb rhw nynwn nyrtw nymhl amh nwnh ewy bsnw 16
nynypwq rsert wrtwad mdm aysq wlqw websw nwhlk wlkaw 17
ytyad ank yle nyrma wnm rmaw nwna la hme yhwdymltw yhwdwhlb alsm dkw 18
mq aymdq aybn nm dh aybnd nyd anrha aylad anrhaw andmem nnhwyd hl nyrmaw wne 19
ahlad hhym rmaw nwem ane ytyad nwtna nyrma wnm nyd nwtna nwhl rma 20
nwrman al nal adhd nwna rhzw nwhb aak nyd wh 21
mwqn atltd amwylw yhynwltqnw arpsw anhk ybrw ayq nm altsndw hn ataygsd anad hrb wh dyted nwhl rmaw 22
yrtb atanw mwylk hpyqz lwqnw hpnb rwpkn yrtb atand absd nm nlk mdq awh rmaw 23
hl ahm anh ytltm hpn dbwnd nyd nm hl dbwm ahn hpnd absd ryg nm 24
rshn wa dbwn nyd hpn hlk amle rtand ana rb rdetn ryg anm 25
aydq yhwkalm me yhwbad ahbwb atad am anad hrb hb thbn ylmbw nyd yb thbnd nm 26
ahlad htwklm nwzhnd amde atwm nwmetn ald akrh nymyqd ana tyad nwkl ana rma arr 27
wylsml arwtl qlsw nnhwylw bwqeylw nweml ewy rbd nymwy aynmt kya nylh alm rtb nyd awh 28
wwh nyqrbmw wrwh yhwthnw yhwpad awzh plhta alsm wh dkw 29
aylaw awm nwhytyad hme wwh nyllmm nyrbg nyrt ahw 30
mlrwab mltnd awh dyted hnqpm le nyd wwh nyrma athwbtb wyzhtad 31
htwl wwh nymyqd nyna nyrt nwnhlw hhbw wzhw wryetta nshmlw hmed nwnhw nwem atnb nwhl wwh wrqyw 32
 adh awmlw adh kl nyltm tlt dbenw awhn akrhd nl wh ryp ybr ewyl nwem rma hnm rpml wyr dkw 33
rma anm awh edy alw adh aylalw
anneb wled aylalw awml wzh dk wlhdw nwhyle tltaw anne twh nylh rma dkw 34
wem hl abybh yrb wnh rmad anne nm awh alqw 35
wzhd mdm atmwy nwnhb wrma al nalw wqt nwnhw yhwdwhlb ewy hkta alq awh dkw 36
aaygs ank nwhb egp arwt nm nythn dk hrtbd amwyl awhw 37
yl wh aydyhyd yrb yle ynpta knm ana aeb anplm rmaw aeq wh ank nm dh arbgw 38
htqhd am hnm aqrp nshmlw termw yhwn qrhmw aeq ayl nmw yhwle ayde ahwrw 39
whka alw yhynwqpnd kydymlt nm tyebw 40
krbl akl yhybrq nwkrbysaw nwktwl awha ytmal amde atlqemw anmyhm ald atbr nwa rmaw ewy nyd ane 41
yhwbal hbhyw ayltl hysaw atpnt yh ahwrb ewy aakw hsemw wh awyd hymra hl brqm dkw 42
yhwdymltl rma ewy dbed lk le awh rmdtm nlk dkw ahlad htwbrb nwhlk wrmdtaw 43
ana ynb ydyab mltnd dyte anad ryg hrb nwkyndab nylh alm nwtna wmys 44
adh atlm le hyle yhynwland wwh nylhdw hnwedn ald nwhnm twh ayskmd ltm adh atlml hwedwta al nyd nwnh 45
nwhb br yk wnmd atbhm nwhb tlew 46
htwl hmyqaw aylt bsnw nwhbld atbhm edy nyd ewy 47
 nwklkb rwezd ryg anya ynrdd nml lbqm lbqm yld nmw lbqm wh yl ymb anh kya aylt lbqmd nm nwhl rmaw 48
br awhn anh
krtb nme ata ald le yhynylkw kmb awyd qpmd na nyzh nbr rmaw nnhwy anew 49
wh nwkyplh nwklbqwl awh ald ryg nm nwlkt al ewy nwhl rma 50
mlrwal lzand hpwsrp nqta hqlwsd atmwy nylmtm dkd awhw 51
hl nwnqtnd kya ayrmd atyrql wle wlzaw hpwsrp mdq akalm rdw 52
lzaml awh mys mlrwal hpwsrpd ltm yhwlbq alw 53
 nwna pystw aym nm arwn twhtw rmand tna abs nrm hl nyrma yhwdymlt nnhwyw bwqey wzh dkw 54
dbe ayla pad kya
ahwr nwtna adyad nwtna nyedy al rmaw nwhb aakw ynptaw 55
atrha atyrql nwhl wlzaw wyhml ala atpn wdbwml ata al anad ryg hrb 56
yrm tna lzad rtal krtb ata na hl rma ahrwab nylza dkw 57
hr kwmsnd akya hl tyl anad nyd hrbl alltm aymd athrplw nwhl tya aeqn aletl ewy hl rma 58
yba rwbqa lza mdqwl yl spa yrm hl rma nyd wh yrtb at anrhal rmaw 59
ahlad htwklm rbs lz tnaw nwhytym nyrbq atym qwb ewy hl rma 60
ataw ytyb ynbl mla lza yl spa nyd mdqwl yrm krtb ata anrha hl rma 61
ahlad htwklml hhw hrtsbl rahw andpd abrh le hdya amr na al ewy hl rma 62

Chapter 10

lzaml awh dyted anydmw rta lkl hpwsrp mdq nyrt nyrt nwna rdw nyeb anrha yhwdymlt nm ewy rp nylh rtb 1
hdshl alep qpnd adsh arm nm lykh web nyrwez alepw ygs adsh nwhl rmaw 2
abad ynyb arma kya nwkl ana rdm ana ah wlz 3
nwlat al ahrwab nad amlbw ansm alw almrt alw asyk nwkl nwlqt al 4
anh atybl aml wrma mdqwl nwtna nylaed atyb anyalw 5
kwphn nwkyle al nyd na nwkml yhwle hynttn aml rb nmt tya naw 6
atybl atyb nm nwnt alw hrga alep ryg wh aw nwhlyd nm nytw nwtna nysel dk wwh atybb nyd hb 7
nwkl mysttmd mdm wsel nwkl nylbqmw nwtna nylaed atnydm adyalw 8
ahlad htwklm nwkyle tbrq nwhl wrmaw hb nyhyrkd nylyal wsaw 9
wrmaw aqwl nwkl wqwp nwknwlbqn alw nwtna nylaed nyd atnydm adyal 10
ahlad htwklm nwkyle hl tbrqd wed adh mrb nwkl nnh nyspn nwktnydm nm nylgrb nl qbdd alh paw 11
yh atnydml wa wh amwyb hyn awhn mwdsld nwkl ana rma 12
wbt amtqbw aqsb nyd rbk nykb wwhd alyh wwh ndysbw rwsb wlad adys-tyb ykl yw nyzrwk ykl yw 13
nykl wa anydb hyn awhn ndyslw rwsl mrb 14
nythtt lwyl amde ytmyrtta ayml amded yh mwhnrpk ytnaw 15
ynhld nml mlt mlt yld nmw mlt wh yl mlt nwkld nmw em yl em nwkld nm 16
kmb nl nydbetm ada pa nrm hl nyrmaw atbr atwdhb rdd nyeb nwnh wkphw 17
aym nm aqrb kya lpnd antsl hl tywh azh nwhl rma nyd wh 18
nwkrhn al mdmw abbdlebd hlyh hlkw abrqew atwwh nyyd nwtywhd antlw nwkl ana bhy ah 19
aymb wbtkta nwkyhmd wdh ala nwkl nydbetm adad nwdht al adhb mrb 20
 tylgw antlwksw amykh nm nylh tyskd aeradw aymd arm yba kl ana adwm rmaw adwqd ahwrb ewy zwr ateb hb 21
kymdq anybs awh ankhd yba nya adwlyl nyna
 ala aba wnmw aba na ala arb wnm edy na alw yba nm yl mlta mdm lk nwhl rmaw yhwdymlt twl ynptaw 22
algnd arb absn nad nmlw arb na
nyzh nwtnad mdm nyzhd anyel nyhybwt rmaw nwhydwhlb yhwdymlt twl ynptaw 23
wem alw nyem nwtnad mdm emmlw wzh alw nwtna nyzhd mdm nwzhnd wbs aklmw aaygs aybnd ryg nwkl ana rma 24
mleld ayh trad dbea anm anplm rmaw yhwysnnd mq dh arps ahw 25
tna arq ankya bytk ankya aswmnb hl rma ewy nyd wh 26
kpn kya kbyrqlw knyer hlk nmw klyh hlk nmw kpn hlk nmw kbl hlk nm khla ayrml mhrtd hl rmaw ane 27
ahtw dbe adh trma tyasyrt ewy hl rma 28
ybyrq wnmw hl rma hpn wqdzml abs dk nyd wh 29
 lylq dk yhwqbw yhwahmw yhwhlw aytsl yhwle wlpnw whyryal mlrwa nm awh thn dh arbg ewy hl rma 30
wlzaw apn hb amyq
rbew yhyzhw yh ahrwab awh thn dh anhk dgw 31
rbew yhyzhw atkwd yhl atm ata aywl pa ankhw 32
yhwle mhrtaw yhyzhw awh yhwtyad akya ata awh adr dk ayrm nyd na 33
yhwle hl ltbtaw aqtwpl hytyaw hrmh le hmsw ahmw armh nyhyle lsnw htwhm bsew brqtaw 34
kl ana bhy ana kphd am qpt ryty mdm naw hlyd psy hl rmaw ayqtwpl bhy nyrnyd nyrt qpa amwyd hrpslw 35
asyg ydyab lpnd whl abyrq awhd kl azhtm atlt nylh nm lykh wnm 36
dbe tywh ankh tna pa lz ewy hl rma yhwle mhrtad wh rma nyd wh 37
htybb htlbq atrm hmd attnaw adh atyrql le ahrwab nydr nwnh dkd awhw 38
yhwlm twh aemw nrmd yhwlgr twl hl tbty ttaw myrm hmd ath hl twh tyaw 39
yl ardem hl rma wmml ydwhlb yntqb ythd kl lytb al yrm hl arma ttaw ataygs atmtb twh ayne nyd atrm 40
ataygs le ytbyhrw ytpsy atrm atrm hl rmaw ewy nyd ane 41
hnm bsntt ald yh hl tbg atbt atnm nyd myrm ayebtmd nyd yh adh 42

Chapter 11

yhwdymltl pla nnhwy pad ankya wylsml nypla nrm yhwdymlt nm dh hl rma ml dk adh atkwdb alsm wh dkd awhw 1
 awhn ktwklm atat km dqtn aymbd nwba nyrma nwtywh ankh nwtna nylsmd ytma ewy nwhl rma 2
aerab pa aymbd kya knybs
mwylk nnqnwsd amhl nl bh 3
ayb nm nyqwrp ala anwysnl nlet alw nl nybyhd lkl nqb ryg nnhna pa nyhth nl qwbw 4
nsyrg tlt ynylaa ymhr hl rmanw ayll twglpb htwl lzanw amhr hl tyad nwknm wnm nwhl rmaw 5
hl mysad mdm yl tylw ahrwa nm ytwl ata amhrd ltm 6
kl ltaw mwqad ana hkm al asreb yme ynbw wh dyha aert ahd ynyrht al hl rmanw anen wgl nm hmhr whw 7
hl aebtmd amk hl ltnw mwqn htwpysh ltm hl ltn al atwmhr ltm nad nwkl ana rma 8
nwkl htptnw wwq nwhktw web nwkl bhytnw wla nwkl ana rma ana pa 9
hl htptm qndw hkm aebdw bsn lad ryg lk 10
hl twm aywh anwn plh aml yhwylan anwn naw hl twm apak aml amhl hrb yhwyland aba nwknm ryg anya 11
hl twm abrqe wh aml yhwylan atrb naw 12
 ltn aym nm nwkwba tyaryty amk nwkynbl ltml atbt atbhwm nwtna nyedy nwkytya aybd nwtna naw 13
hl nylad nylyal adwqd ahwr
ank wrmdtaw arh wh llm ada wh qpn dkd awh arh yhwtyad ada qpm dkw 14
awyd anh qpm awydd ar bwbzlebb wrma nwhnm nyd ana 15
hl wwh nyla aym nm ata hl nysnm dk nyd anrha 16
lpn glptm hmwnq led atybw brht hpn le glpttd wklm lk nwhl rma nwhtbhm awh edyd nyd ewy 17
awyd ana qpm bwbzlebbd nwtna nyrmad htwklm mwqt ankya glpta hpn le ants naw 18
anyd nwkl nwwhn nwnh anh ltm nyqpm anmb nwkynb awyd ana qpm bwbzlebb ana naw 19
ahlad htwklm nwkyle hl tbrq awyd ana qpm ahlad aebsb nyd na 20
hnynq wh anyb htrd rtn nyzm dk anyshd ytma 21
glpm htzbw yhwle awh lyktd wh lq hnyz hlk yhwykzn hnm nyshd nm atan nyd na 22
rdbm wrdbm yme nk ald nmw wh ylbqwl yme awh ald nm 23
 thka ald amw ahyn hl aebtd nwhb tyl aymd atwrtab akrktm alza ana rb nm tqpnd am atpnt ahwr 24
tqpnd akmya ytybl kwpha arma
tbsmw mymhd hthka tta naw 25
htymdq nm ayb wh anrbd htrh aywhw nmt nrmew nlaew hnm nybd nynrha nyhwr eb arbd alza nydyh 26
kwqnyad aydtlw ktnetd asrkl hybwt hl trmaw ank nm hlq adh attna tmyra awh llmm nylh dkw 27
hl nyrtnw ahlad htlm wemd nylyal nwhybwt wh hl rma 28
aybn nnwyd hta ala hl bhytt al ataw ayeb ata atyb adh atbr rmaml yr ank wwh nynktm dkw 29
adh atbrl anad hrb pa awhn ankh aywnynl ata nnwy awhd ryg ankya 30
 nwmyld htmkh emtd aerad hyrbe nm ttad nwna byhtw adh atbrd ana me anydb mwqt anmytd atklm 31
akrh nwmyl nm rytyd ahw
akrh nnwy nm rytyd ahw nnwyd htwzwrkb wbtd hnwbyhnw adh atbr me anydb nwmwqn aywnyn arbg 32
hrhwn nwzhn nylaed nylyad atrnm nm lel ala atas tyht wa ayskb hl masw agr rhnm na al 33
kwh awhn krgp paw ayb awht nyd na ryhn awhn krgp hlk pa atyp knyed lykh ytma knye hytya krgpd hgr 34
wh akwh kbd arhwn amld lykh rhdza 35
kl rhnm hqldb agrd kya hlk rhnm awhn akwh mdm atnm hb tylw ryhn hlk krgp nyd na 36
kmtsa lew htwl artnd dh ayrp hnm aeb llmm nyd dk 37
htwr mdq nm dme mdqwl ald rmdta yhyzh dk ayrp nyd wh 38
atybw aypwth alm nyd nwknm wgl nwtna nykdm aknypdw askd hrb ayrp nwtna ah ewy nyd hl rma 39
dbe wh wgldw rbld dbed nm awh al anyer yrysh 40
nwkl wh akd mdmlk ahw atqdzb yhwbh tyad mdm mrb 41
 ahlad abwh lew anyd le nwtna nyrbew qrwy lkw angpw aenn nwtna nyrsemd ayrp nwkl yw ala 42
nwqbt al nylhw nwdbetd awh alw nyd nylh
aqwb amlw atwnkb abtwm yr nwtna nymhrd ayrp nwkl yw 43
nyedy alw nwhyle nyklhm ana ynbw nyeydy ald arbq kya nwkytyad apab ybsn ayrpw arps nwkl yw 44
tna resm nl pa tna rma nylh dk anplm hl rmaw arps nm dh anew 45
 al nwktebs nm adhb nwtnaw atryqy albwm ana ynbl nwtna nynetmd yw arps nwkl pa rma nyd wh 46
albwml nyhl nwtna nybrq
nwna wltq nwkyhbad aybnd arbq nwtna nynbd nwkl yw 47
nwhyrbq nwtna nynb nwtnaw nwna wltq nwnhd nwkyhbad adbeb nwtna nybsw lykh nwtna nydhs 48
nwltqnw nwpdrn nwhnm ahylw aybn nwhl rda ana ahd trma ahlad atmkh pa anh ltm 49
adh atbr nm amle yrbtad nm datad aybn nwhlkd amd ebttnd 50
adh atbr nm ebttmd nwkl ana rma nya ahbdml alkyh ynyb ltqtad wh ayrkzd hmdl amde lybhd hmd nm 51
nwtylk nylaed nylyalw nwtle al nwtna atedyd adylq nwtlqd arps nwkl yw 52
yhwlm nysktmw nytmhtmw nwhl abtm ayrpw arps wyr nwhl awh rma nylh dkw 53
yhwsrq nwlkan nwhknd hmwp nm mdm dhaml nyeb dk ataygsb hl nylknw 54

Chapter 12

 wrhdza mdqwl yhwdymltl rmaml ewy yr dhl dh nwydnd ankya aaygs ankd atwbr wnkta dkw 1
apab bsm yhwtyad ayrpd arymh nm nwkpnb
edytn ald ytmd alw algtn ald askd mdm nyd tyl 2
zrktn arga le nwthl andab anwtbd mdmw emtn aryhnb nwtrma akwhbd ryg lk 3
dbeml ryty mdm nwhl tyl nkrtb nmw argp nyltqd nylya nm nwlhdt al ymhrl nyd nwkl ana rma 4
wlhd anh nmd nwkl ana rma nya anhgb wymrml tyl ltqd rtb nmd wh nm nwlhdt nm nm nyd nwkywha 5
ahla mdq ayet al nyhnm adhw nyrsa nyrtb nnbdzm nyrps mh al 6
nwtna nyrtym arpsd aagws nmd nwlhdt lykh al nyna nynm nyhlk nwkrd aresd anm pa nyd nwklyd 7
ahlad yhwkalm mdq hb adwn anad hrb pa anynb mdq yb adwnd lkd nyd nwkl ana rma 8
ahlad yhwkalm mdq hb rpktn anynb mdq yb rpkd nyd anya 9
hl qbtn al pdgn adwqd nyd ahwr led nm hl qbtn anad hrb le atlm rmand lkw 10
nwrmat anm wa ahwr nwqpt ankya nwpsat al antylw ar mdq atwnkl nyd nwkl nybrqmd am 11
nwrmatd alwd mdm ate yhb nwkpln adwqd ryg ahwr 12
atwtry yme glp yhal rma anplm ank wh nm na nyd hl rma 13
anglpmw anyd nwkyle ynmyqa wnm arbg hl rma nyd ewy 14
ayh tya asknd atwrytyb awh ald ltm atwney hlk nm wrhdza yhwdymltl rmaw 15
ataygs atlle hera hl tlea aryte dh arbg nwhtwl altm rmaw 16
ytlle lwmhad akya yl tyld dbea anm rmaw hpnb awh bhtmw 17
ytbtw yrwbe hlk nmt lwmhaw nwna brwaw anbaw yspq tyb rwtsa dbea adh rmaw 18
ymsbta yta ylwka yhyntta ataygs aynl nmysd ataygs atbt ykl tya ypn ypnl rmaw 19
nywhn nml tbytd nylhw knm hl nyebt kpn ayll anhb anyer rysh ahla nyd hl rma 20
ryte al ahlabw atmys hl masd nm wh ankh 21
nwblt anm nwkrgpl alw nwlkat anm nwkpnl nwpsat al ana rma nwkl anh ltm yhwdymltl rmaw 22
awbl nm argpw atrbys nm aryty ryg apn 23
 nwtna lykh amk nwhl asrtm ahlaw aspq tybw anwt nwhl tylw nydsh alw nyerz ald abenb wqbta 24
athrp nm nwtna nyryty
adh atma htmwq le wpswml hkm psy dk nwknm nyd anya 25
nwtna nypsy akr le anm nwtna nyhkm atrwez al pa nyd na 26
nylh nm adh kya yskta hhbw hlkb nwmyl al pad nyd nwkl ana rma nlze alw nyal ald nybr ankya anwb wqbta 27
atwnmyh yrwez nwkl ryty amk blm ankh ahla arwntb lpn rhmw alqhb yhwtya anmwyd arymel nyd na 28
nylhb nwknyer ahpn alw nwtt anmw nwlkat anm nwebt al nwtnaw 29
nylh nwkl nyebtmd edy nwkwba nyd nwkl pa nyeb amled wh amme nyhlk ryg nylh 30
nwkl npswttm nyhlk nylhw ahlad htwklm web mrb 31
atwklm nwkl ltnd nwkwba absd arwez arzg lhdt al 32
lbhm al assw brq al abngd akya aymb azyg ald atmysw nylb ald asyk nwkl wdbe atqdz wbhw nwknynq wnbz 33
nwkbl pa awhn nmt nwktmys hytyad ryg akya 34
nwkygr nyrhnmw nwkysh nyrysa nwwhn 35
hl nwhtpn adhm qnw atad amd atwtm tyb nm anpn ytmad nwhrml nyksmd anal nymd wwhw 36
 yhwsh rwsand nwkl ana rma nyma nyrye dk nwna hknw nwhrm atand nylya nwnh adbel nwhybwt 37
nwna mn rbenw nwna kmsnw
nwnh adbel nwhybwt ankh hknw atan tltd wa nytrtd atrtmb naw 38
htyb lptnd awh qb alw awh ryettm abng ata atrtm adyab atyb arm awh edy wlad wed nyd adh 39
anad hrb ata nwtna nyrbs ald ate yhbd abytm wwh lykh nwtna pa 40
nlk twl pa wa anh altml hl tna rma ntwl nrm apak nwem hl rma 41
hnbzb asrp ltnd htmt le hrm yhwymyqnd amykhw anmyhm atybr tya yk wnm ewy hl rma 42
ankh dbed yhwyhkn hrm atand adbe whl yhwbwt 43
hnynq hlk le yhwymyqnd nwkl ana rma tyaryr 44
awrmlw atmlw selml arnw hrmd athmalw adbel ahmml arnw ataml rhwm yrmd hblb wh adbe rman nyd na 45
nynmyhm ald nwnh me htnm mysnw yhwyglpnw edy ald atebw rbs ald amwyb wh adbed hrm atan 46
ataygs elbn hnybs kya hl byt alw hrmd anybs edyd anya nyd adbe 47
 hnm ebttn ygs ygs hl bhytad ryg lk atyrwez atwhm elbn atwhml awd mdm dbew edy ald nyd wh 48
hdyab nwebtn tyaryty ygs hl wlegad whlw
tbh wdk nm wla ana absw aerab amrad tyta arwn 49
almttd amde ana syla ygsw dmead yl tya atydwmemw 50
atwglp ala ald nwkl ana rma aerab amrad tyta anyd nwtna nyrbs 51
atlt le nyrtw nyrt le atlt nygylpd dh atybb amh nwwhn ryg ah nm 52
htmh le atlkw htlk le atmh hma le atrbw htrb le ama yhwba le arbw hrb le aba ryg glptn 53
ankh awhw ata artm nwtna nyrma adhm abrem nm ahndd anne nwtyzhd am ankl rmaw 54
awhw awh amwh nwtna nyrma anmyt abnd amw 55
nwtna nyrp al ankya anh nyd anbz nwrptd nwtna nyedy aymdw aerad apwsrp apab ybsn 56
atwq nwtna nynyd al nwkpn nm nyd anml 57
 anyd twl klbwn amld hnm qrpttw atrwgat bh tna ahrwab de anwkra twl knydleb me tna lzad ryg am 58
arysa tyb kymrn aybgw aybgl kmln anydw
ayrha anwm lttd amde nmt nm qwpt ald kl ana rmaw 59

Chapter 13

nwhyhbd me nwhmd tlh swtlypd nwnh aylylg le hl wrma nyna wta anbz nyd whb 1
nwna awh ankhd aylylg nwhlk nm ryty wwh nyyth aylylg nylhd nwtna nyrbs nwhl rmaw ewy anew 2
nwdbat ankh nwbwtt ala nwklk pad nyd nwkl ana rma al 3
 nwhlk nm ryty wwh nyythd nwtna nyrbs nwna ltqw ahwlyb aldgm nwhyle lpnd rsetnmt nwnh wa 4
mlrwab nyrmed anynb
nwdbat nwhtwka nwklk nwbwtt alad nyd nwkl ana rma al 5
hka alw arap hb aeb ataw hmrkb abysnd nal twh tya att anh altm rmaw 6
aera altbm anml hyqwsp ana hkm alw adh attb arap ana aeb ana ata nyn tlt ah ahlpl rmaw 7
hylbzaw hyhlpa de atn adh pa hyqwb yrm ahlp hl rma 8
hyqspt yhnml alaw arap tdbe naw 9
atwnk nm adhb atbb ewy plm nyd dk 10
rmgl tpttd twh ahkm alw twh apypkw arsenmt nyn anhrwkd ahwr hl twh tyad attna nmt twh tya 11
yknhrwk nm ytyr attna hl rmaw hrqw ewy nyd hzh 12
ahlal thbw ttpta adhmw hyle hdya msw 13
 nwhb hlpml alw nwhbd nymwy nwna at ankl rmaw ewy atbb ysad le tmhtm dk atwnk br nyd ane 14
atbd amwyb alw nysatm nyta nwtywh
aqm lzaw ayrwa nm hrmh wa hrwt ar al atbb nwknm dh dh apab bsn hl rmaw ane nyd ewy 15
atbd amwyb ayrwsa anh nm arttd awh alw al nyn arsenmt ah asrqlka hrsaw mhrbad yh htrbd nyd adh 16
hdyab ywh nywhd athymt nyhlkb awh adh ame hlkw hlbwql wwh nymyqd nylya nwhlk wwh nythb awh rma nylh dkw 17
hymda anmlw ahlad atwklm aymd anml ewy nyd awh rma 18
hykwsb tnqa aymd athrpw abr anlya twhw tbrw htngb hymra arbg bsnd yh aldrhd atdrpl aymd 19
ahlad atwklml hymda anml ewy rma bwt 20
emh hlkd amde nyas tltd ahmqb trmt attna tbsnd arymhl aymd 21
mlrwal lzaw plm dk atnydmbw ayrwqb awh adrw 22
nyahd nylya nwna nyrwez nad na nyd hla 23
nwhkn alw leml nwebn aaygsd ryg nwkl ana rma asyla aertb leml wtkta nwhl rma nyd ewy 24
 anenw nl htp nrm nrm rmaml nwrtw aertb nyqnw rbl nymyq nwwhtw aert dwhanw atyb arm mwqnd ate nm 25
nwtna akmya nwkl ana edy ald nwkl ana rma rmanw wh
tpla nyqwbw nytaw nlka kymdq rmaml nwrtw 26
arqw yhlp ynm nwkl wqwrp nwtna akmya nwkl ana edy ald nwkl rmanw 27
 ahlad atwklmb aybn nwhlklw bwqeylw qhsyalw mhrbal nwzht dk an qrwhw aykb awhn nmt 28
rbl nyqpm nwwht nyd nwtna
ahlad atwklmb nwkmtsnw aybrg nmw anmyt nmw abrem nmw ahndm nm nwtanw 29
ayrha nwwhnd aymdq tyaw aymdq nwwhnd ayrha tya ahw 30
kltqml abs sdwrhd ltm akm kl lz qwp hl nyrmaw ayrp nm ana wbrq amwy whb hb 31
ana almtm atltd amwylw rhmw anmwy ana dbe atwsaw ada ana qpm ahd anh aletl wrma wlz ewy nwhl rma 32
mlrwa nm rbl dban aybnd ahkm ald ltm lza anrha amwylw rwesa rhmw anmwyd yl alw mrb 33
 atlwgnrt kya ykynb wnkml tybs nynbz amk htwl nyhyld nylyal tmgrw aybn tltq mlrwa mlrwa 34
nwtybs alw hypg tyht hygwrp ankd
ayrmd hmb atad wh kyrb nwrmatd amde ynnwzht ald ryg nwkl ana rma abrh nwktyb nwkl qbtm ah 35

Chapter 14

hl wwh nyrtn nwnhw atbd amwyb amhl lwkand ayrpd ar nm dhd atybl le dkd awhw 1
yhwmdq awh tya aym awh ynkd dh arbg ahw 2
wysaml atbb tyl nad ayrplw arpsl rmaw ewy anew 3
yhyrw hysaw wh hdhaw wqt nyd nwnh 4
hl qsm ald adhm alw atbd amwyb arbb hrwt wa hrb lpnd nwknm wnm nwhl rmaw 5
adh le amgtp hl ltml whka alw 6
akms yrd atykwd nybgmd nwhl awh azhd le nmt nynmzmd nwnh twl altm awh rmaw 7
knm rqymd na nmt nmzm awhn amld akms yrb kl kmtst lzat al atwtm tybl na nm tna nmdzmd ytma 8
atyrha atkwd tna dhaw tna maq dk thbtw anhl atkwd bhd kl rmanw arq hlw kld nm wh atanw 9
 kl awhtw kmtsaw lel aleta ymhr kl rman krqd wh atad amd atrhb kl kmtsa lz tnmdzad am ala 10
kme nykymsd nwhlk mdq athwbt
myrttn hpn kmnd lkw kkmtn hpn myrnd lkd ltm 11
 alw kynyha wa kyha alpa kymhr arq awht al atymha wa atwr tna dbed am yhyrqd whl pa nyd rma 12
anh anerwp kl awhnw knwrqn nwnh paw amld aryte kybb
ayms asygh apygs anksml yrq albwq tna dbed am ala 13
aqydzd amyqb knerwp ryg awhn knwerpnd nwhl tyld kybwtw 14
ahlad htwklmb amhl lwkand nml yhwbwt hl rma nylh nykymsd nwnh nm dh nyd em dk 15
aaygsl arqw atbr atymha dbe dh arbg ewy hl rma 16
wt nwkl bytm mdmlk ah nyrqd nylyal rmand atymhad andeb hdbe rdw 17
ana latmd ynyqwb knm ana aeb hyzha qwpad ana sylaw tnbz atyrq aymdq hl rma wlatml nwhlk dh nm wyrw 18
ana latmd ynyqwb knm ana aeb nwna aqbad ana lzaw tnbz arwt nygwz amh rma anrha 19
atad ana hkm al adh ltmw tbsn attna rma anrhaw 20
 leaw atnydmd atyrblw aqwl lgeb qwp hdbel rmaw atyb arm zgr nydyh nylh hrml rmaw adbe wh ataw 21
arywelw arghmlw abakmlw anksml akl
arta tya bwtw tdqpd kya awh yrm adbe rmaw 22
ytyb almtnd nwlend swlaw agys tyblw athrwal qwp hdbel arm rmaw 23
ytymha nm nwmetn al wwh nyrqd ana nwnh nm dhd ryg nwkl ana rma 24
nwhl rmaw ynpta aaygs ank hme wwh nylza dkw 25
yl awhnd hkm al adymlt hpnl paw yhwnblw httnalw htwhalw yhwhalw hmalw yhwbal ans alw ytwl atad nm 26
yl awhnd hkm al adymlt yrtb ataw hbyls lq ald nmw 27
htwmlml hl tya na htqpn bh bty mdqwl alw aldgm anbnd absd nwknm ryg wnm 28
hb nyhzbm nwwhn nyzhd lk wmlml hkn alw atsat mysn dk ald 29
wmlml hka alw anbml yr arbg anhd nyrmaw 30
 whl eraml nypla arseb hkm nad aertm mdqwl alw hrbh aklm me wtktml abrql lzad aklm wnm wa 31
nypla nyrseb yhwle atad
aml le aebw adgzya rdm hnm qyhr wh de al nyd naw 32
adymlt yl awhnd hkm al hnynq hlk qb ald nwknm nlk ankh 33
hlmtt anmb hkpt ahlm pa nyd na ahlm yh aryp 34
emn emnd anda hl tyad nm hl nyd rbl alza albzl alw aeral al 35

Chapter 15

yhynwemnd aythw askm htwl nyd wwh nybrqtm 1
nwhme lkaw lbqm aythl anh nyrmaw wwh nyntr ayrpw arpsw 2
anh altm ewy nwhl rmaw 3
 whl aeb lzaw arbdb aetw nyet qb al nwhnm dh dban naw nybre aam hl tyad arbg nwknm wnm 4
yhwyhknd amde dbad
htptk le hl lqw adh hhkad amw 5
awh dybad ybre thkad yme wdh nwhl rmaw yhwbblw yhwmhrl arqw htybl ataw 6
atwbyt nwhl ayebtm ald nyqydz aetw nyet le wa batd ayth dh le aymb atwdh awht ankhd nwkl ana rma 7
yhwyhktd amde tyalytb hl ayebw atyb amhw agr arhnm alw nwhnm dh dbwtw nyzwz arse hl tyad attna yh adya wa 8
awh dybad yzwz thkad yme nyydh nyhl armaw htbblw htmhrl ayrq hthkad amw 9
batd ayth dh le ahlad yhwkalm mdq atwdh awht ankhd nwkl ana rma 10
nyrt aynb hl awh tya dh arbgl ewy bwt nwhl awh rmaw 11
hnynq nwhl glpw ktyb nm yl aytmd atwglp yl bh yba arwez hrb hl rmaw 12
tyahrp ayh dk hnynq rdb nmtw aqyhr artal lzaw yhytmd mdm lk arwez hrb wh nk lylq atmwy rtb nmw 13
hl rsh yrw wh artab abr anpk awh hl awh tyad mdm lk rmg dkw 14
aryzh aerml atyrql hrd whw wh artad atnydm ynb nm dhl hl pqn lzaw 15
hl awh bhy na alw aryzh wwh nylkad nwnh abwrh nm hsrk almml awh grgrtmw 16
ana dba ynpkl akrh anaw amhl nwhl rytyd yba tyb tya aryga ah amk rma hpn twl ata dkw 17
kymdqw aymb tyth yba hl rmaw yba twl lza mwqa 18
kyryga nm dh kya ynydbe arqta krbd ana aw lykm alw 19
hqnw hrws le lpn thrw yhwle mhrtaw yhwba yhyzh qyhr wh dew yhwba twl ata mqw 20
arqta krbd ana aw alw kymdqw aymb tyth yba hrb hl rmaw 21
ansm yhwnasaw hdyab atqze wmysw yhwbla atyr altsa wqpa yhwdbel yhwba nyd rma 22
msbtnw lwkanw amtpd arwt wlwtq wtyaw 23
wmsbtml wyrw hktaw awh adybaw ayhw awh atym yrb anhd 24
aaygsd armz lq em atyb twl brqw ata dkw awh atyrqb ayq hrb nyd wh 25
anh wnm hlaw aylt nm dhl arqw 26
hlbqa mylh dkd amtpd arwt kwba ltqw ata kwha hl rma 27
hnm aeb yhwba qpnw leml awh abs alw zgrw 28
 tbhy al aydg mwtm nmw kndqwp trbe mwtmm alw atwdbe kl ana hlp nyn amk ah yhwbal rma nyd wh 29
ymhr me msbtad yl
amtpd arwt hl tskn ataw atynz me knynq hrp dk krb nyd anhl 30
wh klyd ylyd mdmlkw tna yme nbzlkb tna yrb yhwba hl rma 31
hktaw awh adybaw ayhw awh atym kwha anhd adhmlw nl awh alw nyd msbml 32

Chapter 16

hrpm hnynqd yhwsrq hl wlkataw atybr hl awh tyaw aryte awh tya dh arbg yhwdymlt twl altm rmaw 1
yl awhtd atybr lykm tna hkm ryg al ktwtyb tbrd anbwh yl bh kyle ana emd anh wnm hl rmaw hrm yhyrqw 2
ana thb rdhmlw ana hkm al rwphad atwtyb tbr ynm hl lq yrmd dbea anm hpnb atybr wh rma 3
nwhytbb ynnwlbqn atwtyb tbr nm tqpnd amd dbea anm tedy 4
yrml tna byh amk aymdql rmaw hrmd abyh nm dh dh arqw 5
nyrtm nymh bwtk lgeb btw kbtk bs hl rma ahm nyrtm aam hl rma 6
nyrwk nyanmt bwtk btw kbtk lbq hl rma ath nyrwk aam hl rma yrml tna byh anm tnaw anrhal rmaw 7
adh nwhtbrb arhwnd yhwnb nm nwna nymykh anh amled ryg yhwnb dbe tyamykhd alwed atybrl nrm hbw 8
mleld nwhyltmb nwknwlbqn rmgd amd alwed anh anwmm nm amhr nwkl wdbed nwkl ana rma ana paw 9
wh lwe ygsb pa lwe lylqbd nmw wh nmyhm ygsb pa nmyhm lylqbd nm 10
nmyhm wnm nwkl arr nwtywh al anmyhm alwed anwmmb lykh na 11
nwkl ltn wnm nwklyd anmyhm nwthkta al nwklyd aldb naw 12
 al twn anrhalw rqyn dhl wa mhrn anrhalw ansn dhl ryg wa hlpml nwrm nyrtl hkmd adbe tyl 13
anwmmlw ahlal hlpml nwtna nyhkm
hb wwh nyqymm apsk wwh nymhrd ltm nyhlk nylh wem dk nyd ayrp 14
 tyb mrd mdmd nwktwbl edy nyd ahla ana ynb mdq nwhpn nyqdzmd nwna nwtna nwhl rma nyd ewy 15
wh dydn ahla mdq anynb
lwend sbh hl lkw arbtsm ahlad atwklm nydyh nm nnhwyl amde aybnw aswmn 16
rbet aswmn nm adh atwta wa nwrben aeraw aymd nyd wh qyp 17
rag atqyb bsnd nm lkw rag atrha bsnw httna ard nm lk 18
tyayag awh nymsbtm mwylkw anwgraw aswb awh blw awh tya aryte dh nyd arbg 19
anhwb yhmm dk aryte whd hert twl awh amrw rzel hmd awh tya dh anksmw 20
yhwnhw nykhlm wwh nyta ablk pa ala aryte whd hrwtp nm nylpnd atwtrp nm hsrk almnd awh baytmw 21
rbqtaw tym aryte nyd wh pa mhrbad hbwel akalm yhwlbwaw anksm wh tymw nyd awh 22
hbweb rzellw mhrbal azhw aqhwr nm yhwnye myra lwyb qntm dkw 23
 ana qntm ahd ynl yl btrnw aymb hebs yr ewbsnd rzell rdw yle mhrta mhrba yba rmaw amr alqb arqw 24
adh atybhlb
qntm tnaw akrh hynttm ah ahw htyb rzelw kyyhb ktbt tlbqd rkdta yrb mhrba hl rma 25
 nmt nmd alpaw nwhkn al nwktwl nwrbend akm nybsd nylyad nwklw nynyb amys atbr atwh nyhlk nylh mew 26
ntwl nwrben
yba tybl yhwyrdtd yba knm ana aeb nydm hl rma 27
aqyntd adh atkwdl nwtan nwnh pa ald nwna dhsn lzan yl tya nyha ryg amh 28
nwna nwemn aybnw awm nwhl tya mhrba hl rma 29
nybyt nwhtwl lzan atym nm na na ala mhrba yba al hl rma nyd wh 30
hl nynmyhm mwqn atym nm na na al pa nyem al aybnlw awml na mhrba hl rma 31

Chapter 17

nwtan hdyabd whl nyd yw alwkm nwtan ald ahkm al yhwdymltl ewy awh rmaw 1
arwez nylh nm dhl lknd wa amyb adw hrwsb aylt armhd ayhr wla hl awh hqp 2
hl qwb bat naw hb yak kwha athn na nwkpnb wrhdza 3
hl qwb ana batd rmanw ktwl anptn amwyb nynbz ebw kb lksn amwyb nynbz eb naw 4
atwnmyh nl pswa nrml ahyl wrmaw 5
 emtmw amyb bsntaw rqetad anh atwtl nwtywh nyrma aldrhd atdrp kya atwnmyh nwkl twh tya na nwhl rma 6
nwkl awh
kmtsa rbe adhm hl rma alqh nm atan naw ane aerd wa andp rbdd adbe hl tyad nwknm nyd wnm 7
attw selt tna pa nkrtbw ataw selad amde ynym kysh rwsaw mhad mdm yl byt hl rma ala 8
ana rbs al hl dqptad mdm dbed adbe whd lbqm htwbyt aml 9
ndbe dbeml nywh nybyhd mdmd alytb nnh adbed wrma nwkl ndyqpd nylya nyhlk nwtdbed am nwtna pa ankh 10
alylgl ayrm tyb awh rbe mlrwal ewy lza dkd awhw 11
aqhwr nm wmqw abrg nyna arse yhwera adh atyrql leml byrq dkw 12
nyle mhrta ewy nbr nyrmaw nwhlq wmyraw 13
wykdta nylza dkw anhkl nwkpn wwh wlz nwhl rma nwna azh dkw 14
ahlal awh hbm amr alqbw hl kph ykdtad azh dk nwhnm nyd dh 15
awh ayrm anh whw hl adwm dk ewyd yhwlgr mdq yhwpa le lpnw 16
aet nwna akya wykdtad nylh nywh arse awh al rmaw ewy nyd ane 17
ayrkwn wh ame nmd anh ala ahlal athwbt nwltn nwtand wrp aml 18
ktyha ktwnmyh lz mwq hl rmaw 19
atrwtnb ahlad htwklm ayta al nwhl rmaw ane ahlad htwklm ayta ytma ayrp nm ewyl yhwla dkw 20
yh nwknm wgl ahlad htwklm ryg ah yh nmt rh ahw yh akrh ah nyrma alw 21
nwzht alw anad hrbd atmwy nm dh azhml nwgrgrttd atmwy nwtan yhwdymltl rmaw 22
nwlzat al wh nmt rh ahw wh akrh ah nwkl nwrman naw 23
hmwyb anad hrb awhn ankh rhnm aym tyht hlkw aym nm qrb aqrbd ryg ankya 24
adh atbr nm altsnw ataygs hnd wh dyte nyd mdqwl 25
anad hrbd htmwyb awhn ankh hwnd htmwyb awhd ankyaw 26
na lkl dbwaw anpwt ataw alywkl hwn led amwyl amde arbgl nybhyw an nybsnw nytw wwh nylkad 27
nynbw wwh nybsnw nynbzmw nynbzw nytw wwh nylkad twld htmwyb awhd bwt ankyaw 28
nwhlkl dbwaw aym nm atyrbkw arwn ayrm rtma mwds nm twl qpnd nyd amwyb 29
anad hrb algtmd amwyb awhn ankh 30
hrtsbl kphtn al wh alqhbd nmw nwna lwqnd twhn al atybb yhwnamw wh argabd nm amwy whb 31
twld httnal wrkdta 32
 hyhn hpn dbwnd nmw hydbwn hpn ahnd absd nm 33
qbtn anrhaw rbdtn dh asre adhb nwwhn nyrt ayll whbd nwkl ana rma 34
qbtt atrhaw rbdtt adh adhka nnht nywhn nytrt 35
qbtn anrhaw rbdtn dh alqhb nwwhn nyrt 36
arn nwnktn nmt argpd akya nwhl rma nrm akyal hl nyrmaw wne 37

Chapter 18

nwhl namt alw nwlsn nde lkbd altm pa nyd nwhl rma 1
awh dhktm al anynb nmw awh lhd al ahla nmd adh atnydmb awh tya dh anyd 2
ynyd leb nm ynyebt armaw htwl twh aytaw yh atnydmb twh tya adh nyd atlmra 3
ana dhktm al anynb nmw ana lhd al ahla nm na hpnb rma nyd nkrtb aaygs anbz awh abs alw 4
yl arhm ayta awht nde lkb ald hyebta atlmra adh yl ayalmd ltm npa 5
alwed anyd rma anm wem nrm rmaw 6
nwhyle hhwr rgmw ayllbw ammyab hl nyrqd yhwbgl atebt dben tyaryty al nyd ahla 7
aera le atwnmyh yk hknw anad hrb atan mrb lgeb nwhtebt dbend nwkl ana rma 8
nlk le nysbw aqydz nwhytyad nwhpn le nylyktd nylya ana lbqwl anh altm awh rmaw 9
askm anrhaw ayrp dh wylsml alkyhl wqls nyrbg nyrt 10
 apwth anad akr kya tywh ald kl ana adwm ahla awh alsm nylhw hpnl yhwnyb awh maq ayrp whw 11
askm anh kya alw arygw abwlew
ana anqd mdm lk ana rsemw atbb nyrt ana mas ala 12
aythl ynynwh ahla rmaw hydh le awh prt ala ayml myrn yhwnye al pa awh abs alw aqhwr nm awh maq askm nyd wh 13
myrttn hpn kmnd lkw kkmtn hpn myrnd ryg na lk ayrp wh nm ryty htybl qdzm anh thnd nwkl ana rma 14
nwhb wakw yhwdymlt nwna wzhw nwhl bwrqnd adwly pa nyd hl wwh wbrq 15
 nylh kyad ryg nylyadd nwna nwlkt alw ytwl nyta aylt wqwb nwhl rmaw nwna arq ewy nyd wh 16
aymd atwklm yh nwhlyd nwna
hl lwen al aylt kya ahlad atwklm lbqn ald nmd nwkl ana rma nyma 17
mleld ayh trad dbea anm abt anplm hl rmaw anr nm dh hlaw 18
ahla dh na ala abt tyl abt yl tna arq anm ewy hl rma 19
kmalw kwbal rqy arqwd atwdhs dhst alw bwngt alw rwgt alw lwtqt al tna edy andqwp 20
ytwylt nm nyna trtn nyhlk nylh hl rma 21
yrtb atw aymb atmys kl awhtw anksml bhw kl tyad mdm lk nbz lz kl arysh adh hl rma ewy nylh nyd em dk 22
bt ryg awh ryte hl tyrk nylh em dk nyd wh 23
ahlad htwklml nwlend askn nwhl tyad nylyal alte ankya rma hl tyrkd ewy azh dkw 24
ahlad htwklml aryte wa lwen athmd arwrhbd almgl yh alyld 25
ahml hkm wnmw wemd nylya hl nyrma 26
awhml nhkm ahla twl nhkm al ana ynb twld nylya rma nyd ewy 27
krtb nytaw mdm lk nqb nnh ah apak nwem hl rma 28
ahlad atwklm ltm aynb wa attna wa aha wa ahba wa atb qbd na tyld nwkl ana rma nyma ewy hl rma 29
mleld ayh atad amlebw anbz anhb aaygs apeab lbqn alw 30
anad hrb le aybnb nbytkd nyhlk nmltmw mlrwal nnyqls ah nwhl rmaw htrsertl ewy rbdw 31
yhwpab nwqrnw hb nwhzbnw ammel ryg mltn 32
mwqn atltd amwylw yhynwltqnw yhynwresnw yhynwdgnnw 33
nwhme nllmtmd nylh wwh nyedy alw adh atlm nwhnm twh ayskm ala wlktsa al nylh nm adh nyd nwnh 34
rdhw ahrwa dy le awh bty dh ayms whyryal byrq dkw 35
anh wnmd awh lamw rbed ank lq emw 36
rbe ayrsn ewy hl nyrma 37
yle mhrta dywdd hrb ewy rmaw aeqw 38
yle mhrta dywdd hrb awh aeq tyaryty nyd wh qwtnd hb wwh nyak ewyd yhwmdq wwh nylzad nylyaw 39
hla htwl brq dkw htwl yhynwtynd dqpw ewy mqw 40
azhad yrm rma nyd wh kl dbea tna abs anm hl rmaw 41
ktyha ktwnmyh yzh hl rma ewyw 42
ahlal ahbw awh bhy azhd ame hlkw ahlal hbmw hrtb awh ataw azh hte rbw 43

Chapter 19

whyryab rbew ewy le dkw 1
askm brw awh aryte ykz hmd dh arbg 2
ykz awh rwez htmwqbd ltm ank nm awh hkm alw wnmd ewyl azhnd awh absw 3
rbend awh dyte twkhd ltm yhwyzhnd athykp attl hl qlsw ewyl hmdq thrw 4
awha ktybbd alw ryg anmwy ykz twh bhrtsa hl rmaw yhyzh ewy atkwd yhl ata dkw 5
adh dk hlbqw thn bhrtsaw 6
ar le ayth arbg twld nyrmaw wwh nyntr nwhlk nyd wzh dk 7
ana erp aebrab dh tzlgd mdm nlklw anksml ana bhy yskn twglp yrm ah ewyl rmaw ykz nyd mq 8
mhrbad wh hrb anh pad ltm anh atybl ayh wwh anmwy ewy hl rma 9
awh dybad mdm wh ahnw aebnd anad hrb ryg ata 10
ahlad htwklm algttd adyte ate yhbd wwh nyrbsw mlrwal awh byrqd ltm altm rmaml pswa nylh wwh nyem dkw 11
kwphnw atwklm hl bsnd aqyhr artal lza abr amhwt rb dh arbg rmaw 12
ana ata de wrgtta nwhl rmaw nynm arse nwhl bhyw yhwdbe arse arqw 13
anh nyle klmnd nnh nybs al nyrmaw hrtb adgzya wrdw hl wwh nyns nyd htnydm ynb 14
rgtta nwhnm dh dh lk anm ednd apsk nwhl bhyd yhwdbe nwnh hl nwrqnd rma kphw atwklm bsn dkw 15
rtwa nynm arse kynm yrm rmaw aymdq ataw 16
nykrk arse le tyl awht nmyhm thkta lylqbd abt adbe wya hl rma 17
dbe nynm amh kynm yrm rmaw nyrtd ataw 18
nykrk amh le tyl awht tna pa anhl pa rma 19
anwdsb mys dk ytwl awh tyad wh kynm ah yrm rmaw anrha ataw 20
terz ald mdm tna dshw tms ald mdm tna lqw ayq tna arbgd knm ryg tlhd 21
terz ald mdm ana dshw tms ald mdm ana lqw ayq ana arbgd yl tywh edy ayb adbe knwda kmwp nm hl rma 22
htybr me hl ebt tywh ata anaw arwtp le ypsk tbhy al anml 23
nynm arse htwl tyad whl wbhw aynm hnm wbs rma yhwmdq nymyqd nwnhlw 24
nynm arse htwl tya nrm hl nyrma 25
hnm bsntn hl tyad wh pa hl tyld wh nmw hl bhytn hl tyad nm lkld nwkl ana rma nwhl rma 26
ymdq nwna wltqw nwna wtya nwhyle klmad wbs ald nylya ybbdleb nwnhl mrb 27
mlrwal lzand yhwmdql qpn ewy nylh rma dkw 28
yhwdymlt nm nyrt rd atyz tybd arqtmd arwt bng le ayne-tybw agp-tybl ytm dkw 29
 bkr al mwtmm nad rysad alye nwtna nyhkm ah hl nwtna nylae dkw nlbwqld yh atyrql wlz nwhl rmaw 30
yhwatya wr yhwle
aebtm nrml hl wrma ankh hl nwtna nyr anml nwkl lam na naw 31
nwhl rmad ankya whkaw wrdtad nwnh wlzaw 32
wh alye nwtna nyr anm yhwrm nwhl nyrma alyel hl nyr dkw 33
aebtm nrmld nwhl wrmaw 34
yhwle ewyl yhwbkraw nwhynam alye le wymraw ewy twl yhwytyaw 35
ahrwab nwhynam wwh nysrp lza nyd dk 36
wzhd alyh lk le amr alqb ahlal nyhbmw nydh adymltd ank hlk wyr atyz tybd arwtd atthml brq dkw 37
amwrmb ahbww aymb aml ayrmd hmb atad aklm wh kyrb wwh nyrmaw 38
kydymltb yak ybr hl nyrma ank ynyb nm ayrp nm nyd ana 39
nyeqn apak nwqtn nylh nad nwkl ana rma nwhl rma 40
hyle akb atnydml hzhw brq dkw 41
ykynye nm nyhl yskta nyd ah ykmwy anhb npa ykmld nyhytyad nylya ytedy yk wla rmaw 42
akwd lk nm yknwslanw ykybbdleb yknwrdhnd atmwy nyd ykl nwtan 43
yknrewsd anbz ytedy ald plh pak le pak ykb nwqbn alw ykwgb ykynblw yknwphsnw 44
nynbzmw hb nynbzd nylyal wqpml yr alkyhl le dkw 45
aytsld atrem yhynwtdbe nyd nwtna yhwtya atwls tyb ytybd bytk nwhl rmaw 46
htwdbwml wwh nyeb amed ayqw arpsw nyd anhk ybr alkyhb mwy lk awh plm whw 47
hemml hb awh alt ame ryg hlk hl nwdben anm wwh nyhkm alw 48

Chapter 20

ayq me arpsw anhk ybr yhwle wmq rbsmw amel alkyhb plm dk atmwy nm dhb awhw 1
anh antlw kl bhyd wh wnmw tna dbe nylh antlw anyab nl rma hl nyrmaw 2
yl wrmaw atlm ana pa nwklaa nwhl rmaw ewy ane 3
ana ynb nm wa twh aym nm nnhwyd htydwmem 4
yhynwtnmyh al anm ltmw nl rma aym nm rman nad nyrmaw nwhpnb wwh nybhtm nyd nwnh 5
wh aybn nnhwyd ryg nyspm hlk ame nl mgr ana ynb nm rman nyd na 6
yh akmya nm nnyedy ald hl wrmaw 7
ana dbe nylh antlw anyab nwkl ana rma ana alw ewy nwhl rma 8
aaygs anbz debaw ahlpl hdhwaw amrk bsn dh arbg anh altm amel rmand yrw 9
qyrs dk yhwrdw yhwahm nyd ahlp amrkd arap nm hl nwltnd ahlp twl hdbe rd anbzbw 10
qyrs dk yhwrdw yhwresw yhwahm whl pa nyd nwnh anrha hdbel rdw pswaw 11
yhwqpaw yhwpls whl paw nyd nwnh atltd rdw pswaw 12
nwdhktnw yhynwzhn rbk abybh yrb rda dbea anm amrk arm rma 13
nlyd atwtry awhtw yhwyltqn wt atry wnh nyrmaw nwhpnb wwh nybhtm ahlp nyd yhwazh dk 14
amrk arm nwhl dben lykh anm yhwltqw amrk nm rbl yhwqpaw 15
adh awht al wrma nyd wem dk anrhal amrk ltnw nwnh ahlpl dbwnw atan 16
atywzd anrq yrl twh yh aynb wylsad apakd abytkd yh yh anmw rmaw nwhb rh nyd wh 17
yhwyrdt yhwle lpt yhd nm lkw eertn apak yh le lpnd lkw 18
anh altm rma nwhyled ryg wedy ame nm wlhdw ate yhb aydya yhwle nwmrnd arpsw anhk ybr nyd wwh web 19
anwmghd hntlwlw anydl yhynwmlnw atlmb yhynwdhand aqydzb nymdtmd awg htwl wrdw 20
tna plm ahlad ahrwa atwqb ala apab tna bsn alw plmw tna llmm tyasyrtd nnyedy anplm hl nyrmaw yhwlaw 21
al wa rsql ar psk ltnd nl tyl 22
yl nwtna nysnm anm rmaw nwhtwerh lktsa nyd wh 23
rsqd wrma nyd nwnh atbytkw amls hb tya nmd arnyd ynwawh 24
ahlal ahladw rsql rsqd lykh wbh ewy nwhl rma 25
wqtw hmgtp le wrmdtaw ame mdq atlm hnm dhaml whka alw 26
yhwlaw tyl atmyqd nyrmad nwnh ayqwdz nm nyna nyd wbrq 27
yhwhal aerz myqnw httna yhwha bsn aynb ald attna hl tyad yhwha twmn na nad nl btk awm anplm hl nyrmaw 28
aynb ald tymw attna bsn aymdq wwh tya nyha nyd aeb 29
aynb ald tym anhw httnal nyrtd hbsnw 30
aynb wqb alw wtymw nwhyteb paw twkhw hbsn bwt atltdw 31
attna pa atrhb ttymw 32
hwbsn ryg nwhyteb attna awht nwhnm anyad lykh atmyqb 33
arbgl nywh anw an nybsn anh amled yhwnb ewy nwhl rma 34
arbgl nywh an al paw an nybsn al atym tyb nmd atmyqlw ww amle whld nyd nwnh 35
atmyqd aynb wwhd ltm ahlad nwhytya aynbw ryg nwna akalm kya nyhkm tmml bwt ryg alpa 36
bwqeyd hhlaw qhsyad hhlaw mhrbad hhla ayrm rma dk aynsb ryg rkda qdb awm pa atym nyd nymyqd 37
hl nwna nyyh ryg nwhlk ayhd ala atymd awh al nyd ahla 38
tna rma ryp anplm hl nyrmaw arps nm nyna wnew 39
mdm le htwlaml whrma bwt alw 40
dywdd wh hrbd ahym le arps nyrma ankya nwhl awh rmaw 41
ynymy nm kl bt yrml ayrm rmad arwmzmd abtkb rma dywd whw 42
kylgr tyht kybbdleb mysad amde 43
wh hrb ankya hl arq yrm dywd lykh na 44
yhwdymltl rma awh em ame hlk dkw 45
atymhab akms yrw atwnkb abtwm yrw aqwb aml nymhrw altsab wklhml nybsd arps nm wrhdza 46
aryty anyd nwlbqn nwnh nwhtwls nykrwmd atleb atlmrad atb nylkad nwnh 47

Chapter 21

nwhynbrwq azg tyb wwh nymrd nylya aryteb ewy nyd rh 1
nyrt anwm tymrad atnksm adh atlmra pa azhw 2
nlk nm ryty tymra atnksm atlmra adhd nwkl ana rma arr rmaw 3
htymra twh aynqd lk htwrysh nm nyd adh ahlad anbrwq tyb wymra nwhl awh rytyd am nm nylh ryg nwhlk 4
ewy nwhl rma tbsm anbrwqbw atryp apakbd alkyh le nyna wwh nyrma dkw 5
rttst ald pak le pak qbtt al nwhbd atmwy nwtan nwtna nyzhd nylh 6
nywhnd nylh nbyrqd am ata yh anmw nywhn nylh ytma anplm nyrmaw hl wwh nylamw 7
nwhrtb nwlzat nyd al brq anbzw ahym ana anad nwrmanw ymb nwtan ryg aaygs nwett aml wzh nwhl rma nyd wh 8
atrh ttm lykde al ala awhml mdqwl nylh ryg nyna ndyte nwlhdt al aywgw abrq nwtna nyemd amw 9
wklm le wklmw ame le ame ryg mwqn 10
 nyzhtn aym nm atbrwr atwtaw adrwsw atlhd nywhnw antwmw anpkw akwd akwdb nwwhn abrwr aewzw 11
nwwhn abrwr awtsw
 arysa tyblw atwnkl nwknwmlnw nwknwpdrnw aydya nwkyle nwmrn nyhlk nylh nyd mdq 12
ym ltm anwmghw aklm mdq nwknwbrqnw
atwdhsl nyd nwkl aywh 13
ahwr qpml nyplytm nwwht ald nwkblb nyd wmys 14
nwkybbdleb nwhlk hlbwql mqml nwhkn ald adya atmkhw amwp nwkl lta ryg ana 15
nwknm nwtymnw nwkymhrw nwkynyhaw nwkyhaw nwkyhba nyd nwknwmln 16
ym ltm na lk nm nyayns nwwhtw 17
dbat al nwkr nm atnmw 18
nwkpn nwnqt nyd nwktwnrbysmb 19
hbrwh hl brqd wed nydyh alyh hl nyrydhd mlrwal nwtyzhd nyd am 20
hl nwlen al ayrwqbdw nwqren nwna hwgbd nylyaw arwtl nwqren nwna dwhybd nylya nydyh 21
bytkd am lk mlnd atebtd nylh nwna atmwyd 22
anh ame le azgwrw aerab abr anslwa ryg awhn atmwy nwnhb nqnymd nylyalw nntbd nylyal nyd yw 23
ammed anbz nwmlnd amde amme nm aydtm awht mlrwaw rta lkl nwbtnw abrhd amwpb nwlpnw 24
amyd alqd athwt nm aydya kwpw ammed anslwa aerabw abkwkbw arhsbw amb atwta nywhnw 25
aymd alyh nweyzttnw aera le ataml dyted mdmd atlhd nm anynbd atpn qpmd aewzw 26
abr ahbww aaygs alyh me anneb atad anad hrbl yhynwzhn nydyhw 27
nwknqrwp hl brqd ltm nwkyr wmyraw wbblta nywhnd nylh yrd nyd am 28
anlya nwhlklw attl wzh altm nwhl awh rmaw 29
atyq hl brqd nwtna nylktsm nwhnm adhm nyerpmd amd 30
ahlad atwklm yh abyrqd wed nywhd nylh nwtyzhd am nwtna pa ankh 31
nywhn nyhlk nylhd amde adh atbr rbet ald nwkl ana rma nyma 32
nrben al ylmw nwrben aeraw aym 33
 atan ayl nmw amled atpsbw atwywrbw atwtwsab nwktwbl nwrqan mwtm ald nwkpnb nyd wrhdza 34
wh amwy nwkyle
aera hlkd hypa le nybtyd nylya nwhlk le hpsn ryg athps kya 35
anad hrb mdq nwmwqtw awhml ndyted nylh nm qreml nwwtd nylsmw nbzlkb nyrh lykh wwh 36
atyz tybd arqtmd arwtb tab awh qpn ayllbw alkyhb awh plm nyd ammyab 37
htlm emml alkyhl htwl wwh nymdqm ame hlkw 38

Chapter 22

ahsp arqtmd arytpd adede nyd awh byrq 1
ame nm ryg wwh nylhd yhynwltqn ankyad arpsw anhk ybr wwh nyebw 2
rsertd anynm nm awh yhwtyad atwyrks arqtmd adwhyb ants nyd awh le 3
nwhl yhwymlnd kya alkyhd alyh ybrw arpsw anhk ybr me llm lzaw 4
apsk hl nwltnd wmyqaw wydhw 5
ank nm delb nwhl yhwymlnd aelp awh aebw nwhl ydwtaw 6
ahsp skntnd adye awh tya hbd arytpd amwy ytmw 7
selnd ahsp nl wbyt wlz nwhl rmaw nnhwylw apakl ewy rdw 8
bytnd tna abs akya hl wrma nyd nwnh 9
hrtb wlz aymd abrg lyqd arbg nwkb egp atnydml nwtna nylaed am ah nwhl rma 10
ydymlt me ahsp lwkad akya ayrm tyb wnya rma nbr atybd hrml wrma laed akyaw 11
wbyt nmt aywmd atbr adh atyle nwkl awhm wh ahw 12
ahsp wbytw nwhl rmad kya whka wlzaw 13
hme ahyl rsertw kmtsa ewy ata ande awh dkw 14
had mdq nwkme lwka ahsp anhd yntgr atgr nwhl rmaw 15
ahlad htwklmb mlnd amde yhwylka al lykmd ryg nwkl ana rma 16
nwktnyb wglpw anh wbs rmaw ydwaw ask bsnw 17
ahlad atwklm atatd amde atpgd adly nm ata ald nwkl ryg ana rma 18
ynrkwdl nydbe nwtywh adh bhytm nwkypa led yrgp wnh rmaw nwhl bhyw asqw ydwaw amhl bsnw 19
datm nwkyplhd ymdb atdh aqtyd ask anh rma wmhad rtb nm ask le pa twkhw 20
arwtp le ynmlmd hdya ah mrb 21
mltm hdyabd arbg whl yw mrb rptad ankya lza anad hrbw 22
resml dyte adhd wh nwhnm yk wnmd nwhtnyb nwbqend wyrw 23
brd nwhb tya nmd nwhtnyb anyrh pa nyd awh 24
nyrqtm atbt ydbe nwhyle nytyldw nwna nwhyrm ammed nwhyklm nwhl rma ewy nyd wh 25
anmm kya wh ard anyaw arwez kya awhn nwkb brd anya ala ankh al nyd nwtna 26
mmd wh kya nwktnyb ytya nyd ana kymsd wh awh al mmd wh wa kymsd wh br ryg wnm 27
ynwysnb ytwl nwtrtkd nyd nwna nwtna 28
atwklm yba yl ydwtad kya nwkl ana adwtm anaw 29
lyrsyad atb rsert nwnwdtw atwsrwk le nwbttw ylyd atwklmd arwtp le nwttw nwlkatd 30
athld kya nwkbwrend la ants ah nwem nweml ewy rmaw 31
kyha rrw ynpta nbzb tna pa ktwnmyh rsht ald kyle tyeb anaw 32
atwmlw arysa tyblw ana bytm kme yrm hl rma nyd nwem 33
yl tna edy ald rwpkt nynbz tltd amde anmwy algnrt arqn ald nwem kl ana rma ewy hl rma 34
mdm alw hl nyrma mdm nwkl rsh aml ansmw almrt aldw asyk ald nwktrd dk nwhl rmaw 35
apys hl nbznw hthn nbzn apys hl tyld nmw almrt pa ankhw bsn asyk hl tyad nm ah nm nwhl rma 36
mlta yled ryg nyhlk anmta alwe med yb almttd alw abytkd adh pad ryg nwkl ana rma 37
nyqps nwhl rma nypys nyrt tya akrh ah nrm hl nyrma nwnhw 38
yhwdymlt pa hrtb wlzaw atyz tybd arwtl awh demd kya lzaw qpnw 39
anwysnl nwlet ald wls nwhl rma atkwdl ytm dkw 40
awh alsmw yhwkrwb msw apak adm kya nwhnm qrp whw 41
awhn klyd ala ynybs al mrb anh ask ynrben tna abs na aba rmaw 42
hl lyhmd aym nm akalm hl yzhtaw 43
aera le lpnw amdd atl kya htewd twhw awh alsm tyabykt atlhdb awh dkw 44
atqe nm nykmd dk nwna hkaw yhwdymlt twl ataw htwls nm mqw 45
anwysnl nwlet ald wls wmwq nwtna nykmd anm nwhl rmaw 46
 bhy ata ryg adh hqnw ewy twl brqw nwhymdq ata rsert nm dh adwhy arqtmd whw ank ah llmm wh dew 47
wywh ana qnd anyad nwhl awh
anad hrbl hl tna mlm atqwnb adwhy ewy hl rma 48
apysb nwna ahmn nrm hl nyrma awhd mdm hmed nylya nyd wzh dk 49
anymyd hnda hbsnw anhk brd hdbel nwhnm dh ahmw 50
hysaw elbd whd hndal brqw adhl amde wdk rmaw ewy nyd ane 51
ynnwdhatd artwhbw apysb yle nwtqpn aytsl led kya alkyhd alyh ybrw ayqw anhk ybr yhwle wtad nwnhl ewy rmaw 52
akwhd antlww nwkte yh adh ala aydya yle nwttwa alw alkyhb tywh nwkme mwylk 53
aqhwr nm hrtb awh ata nwemw anhk brd htybl yhwytya wdhaw 54
nwhtnyb nwem wh pa awh btyw hyrdh wwh nybtyw atrd tesm arwn nyd wdhwa 55
awh hme anh pa armaw hb trhw arwn twl btyd adh atmyle htzhw 56
hl ana edy al attna rmaw rpk nyd wh 57
tywh al rma nyd apak tna nwhnm tna pa hl rmaw anrha yhyzh lylq rtbw 58
ryg wh aylylg pa awh hme anh pa tyaryr rmaw awh arhtm anrha adh ae rtbw 59
algnrt arq llmm wh dk adhmw tna rma anm ana edy al arbg apak rma 60
nynbz tlt yb rwpkt algnrt arqnd mdqd hl awh rmad nrmd htlm nwem rkdtaw apakb rhw ewy ynptaw 61
tyaryrm akb nwem rbl qpnw 62
hl wwh nyphmw hb wwh nyhzbm ewyl wwh nydyhad arbgw 63
khm wnm abnta nyrmaw yhwpa le hl wwh nyhmw 64
yhwle nyrmaw wwh nypdgm ataygs atynrhaw 65
nwhtwnk tybl yhwqsaw arpsw anhk ybrw ayq wnkta thgn dkw 66
ynnwnmyht al nwkl rma na nwhl rma nl rma ahym wh tna na hl nyrmaw 67
yl nwtna nyr wa amgtp yl nwtna nynpm al nwklaa naw 68
ahlad alyhd anymy nm bty anad hrb awhn ah nm 69
ana anad nwtna nyrma nwtna ewy nwhl rma ahlad hrb lykh wh tna nwhlk nyd nyrma 70
hmwp nm nem ryg nnh adhs nl nyebtm bwt anm nyrma 71

Chapter 23

swtlyp twl yhwytyaw nwhnk hlk wmqw 1
ahym wh aklmd hpn le rmaw ltn al rsql ar pskd alkw nme aetmd nhka anhl nyrmaw yhwsrq nylka wyrw 2
trma tna hl rma aydwhyd aklm wh tna hl rmaw hla nyd swtlyp 3
anh arbg le ana hkm al atle mdm ana anklw anhk ybrl swtlyp rmaw 4
akrhl amdew alylg nm yrw dwhy hlkb plm dk nmel hgd nyrmaw wwh nyqezm nyd nwnh 5
aylylg wh arbg nad la alylgd am em dk nyd swtlyp 6
atmwy nwnhb awh mlrwabd ltm sdwrhd htwl hrd sdwrhd wh antlw tyht nmd edy dkw 7
 yhwle awh emd ltm aaygs anbz nm hyzhml ryg awh abs bt ydh ewyl yhyzh dk nyd sdwrh 8
hnm azhn ata mdmd awh rbsmw ataygs
hbyta al amgtp mdm nyd ewy hl awh lam ataygs almw 9
yhwsrq wwh nylka tyazyzew arpsw anhk ybr nyd wwh nymyq 10
swtlyp twl hrdw atyrwhzd athn hbla hzbm dkw yhwhlpw wh ht nyd sdwrh 11
nwhtnyb mydq nm ryg twh atwbbdleb addh me sdwrhw swtlyp amhr wwh amwy whbw 12
amelw anwkralw anhk ybrl swtlyp nyd arq 13
 thka al mdm atlew nwkynel htbqe ana ahw nwkme kphm kya anh arbg yl nwtbrq nwhl rmaw 14
hb nwtna nyrmd lk nm anh arbgb
hl ryes atwml awd mdm al ahw htwl ryg htrd sdwrh alpa ala 15
yhwyqbaw lykh yhwydra 16
adedeb dh nwhl arnd awh tya ryg adye 17
aba-rbl nl yrw anhl yhylwq nyrmaw ank hlk nyd weq 18
arysa tyb awh amr altqw atnydmb twhd systsa ltmd anya wh 19
ewyl arnd abs dk swtlyp nwhme llm nyd bwt 20
yhypwqz yhypwqz nyrmaw wwh nyeq nyd nwnh 21
yhwyqbaw lykh yhwydra hb thka al atwml aywd atle mdm anh dbe ybd ryg anm nwhl rma nynbz tltd nyd wh 22
anhk ybrdw nwhlyd nwhlq awh new yhynwpqznd hl wwh nylaw amr alqb wwh nybkt nyd nwnh 23
nwhtla awhtd dqp nyd swtlyp 24
 nwhnybsl mla nyd ewyl wlad wh arysa tyb awh amr altqw systsa ltmd whl nwhl arw 25
ewyd hrtb netnd apyqz yhwle wmsw atyrq nm atad aynyrwq nweml wdha hl nylbwm dkw 26
yhwle nylaw ywh ndqrmd nylya anw amed aagws hrtb awh ataw 27
nykynb lew nyykb nykpn le mrb yle nykbt al mlrwa tnb rmaw nyhtwl ewy ynptaw 28
wqnya ald aydtlw dly ald atsrklw atrqel nyhybwt nwrman nwhbd atmwy nyta ahd 29
nnyskd atmrlw nyle wlpd arwtl rmaml nwrt nydyh 30
awhn anm aybyb nydbe nylh abytr asyqb nad 31
nwltqtnd atyb ydbe nynrha nyrt hme wwh nytaw 32
hlms nm dhw hnymy nm dh atyb ydbe nwnhlw nmt yhwpqz atpqrq ayrqtmd adh atkwdl wta dkw 33
asp nwhyle wymraw yhwthn wglpw nydbe anm nyedy ryg al nwhl qwb aba awh rma ewy nyd wh 34
ahlad hybg ahym wywh na hpn ahn yha anrhal nyrmaw anwkra pa hb wwh nyqymmw azhw ame nyd awh maq 35
alh hl nybrqmw htwl nybrq dk atwytrtsa pa hb wwh nyhzbmw 36
kpn aha aydwhyd aklm wh tna na hl nyrmaw 37
aydwhyd aklm wnh tyarbew tyamwhrw tyanwy hnm lel bytkd abtk pa nyd awh tya 38
nl pa aspw kpn asp ahym wh tna na rmaw yhwle awh pdgm hme wwh nybylsd atyb ydbe nwnh nm nyd dh 39
anydb tna hb tna pad tna lhd ahla nm al pa hl rmaw hrbh hb aakw 40
hl dybe al ansd mdm nyd anh nerpta ndbed kyaw ryg nywh nywd kya tyanak nnhw 41
ktwklmb tna atad am yrm ynyrkdta ewyl rmaw 42
asydrpb awht yme anmwyd kl ana rma nyma ewy hl rma 43
nye etl amde aera hlk le akwh awhw t ae kya nyd ywh tya 44
htesm nm alkyhd aert ypa yrtsaw kh amw 45
mlw rma adh yhwr ana mas kydyab yba rmaw amr alqb ewy aeqw 46
awh aqydz arbg anh tyaryr rmaw ahlal hb awhd mdm anwrtnq nyd azh dk 47
nwhydh le nyprt dk wkph awhd mdm wzh dk adh atzhl wwh nyynkd nylya ank nwhlkw 48
nylh wwh nyzhw alylg nm hme ywh ytad nylya anw ewyd yhwewdy nwhlk aqhwr nm wwh nymyqw 49
aqydzw abt awh arbg dwhyd atnydm atmr nm atwlwb pswy hmd dh nyd arbg 50
ahlad atwklml awh aksmw nwhnrewslw nwhnybsl awh ml al anh 51
ewyd hrgp law swtlyp twl brq anh 52
hb awh mystta lykde na ald wh aryqn arwbq tybb hmsw antkd asyhb hkrkw hthaw 53
twh ahgn atbw twh atbwre amwyw 54
hrgp mystta ankyaw arbql yhyyzhw alylg nm hme ytad nylh an nyd ywh nbyrq 55
dyqpd kya yl atbbw amsbw amwrh byt kphw 56

Chapter 24

atynrha an nyhme ywh tyaw ywh bytd nylh amwrh ytyaw arwbq tybl yta kwh de arpb nyd abb dhb 1
arwbq tyb nm algemd apak hkaw 2
ewyd argpl yhyhka alw nylew 3
nwhwbl awh qrbmw nyhnm lel wmq nyrbg nyrt ah adh le nhymt nynh dkd awhw 4
atym me ayh nytna nyeb anm nyhl nyrmaw aerab nyhypa ypkw atlhdb ywhw 5
alylgb wh dk nykme llmd nydhe hl mq nnt yhwtyl 6
mwqn nymwy atltlw bltsnw ayth ana ydyab mltnd anad hrb wh dyted awh rmaw 7
yhwlml nyrkdta nynhw 8
akrlw rsedhl nyhlk nylh nyrmaw arbq nm kphw 9
ahyll ywh rmad nylh nyhmed akrw bwqeyd hma myrmw nhwyw atyldgm myrm nyd ywh nyhytya 10
nyna wnmyh alw atyn kya nylh alm nwhynyeb yzhtaw 11
awhd mdm le hpnb rmdtm dk lzaw dwhlb nymysd antk azh qydaw arbql thrw mq nyd nwem 12
nyt atwdtsa mlrwa nm aqyrpw swame hmd atyrql wwh nylza amwyb hb nwhnm nyrt ahw 13
dgd nyhlk nylh le dh me dh wwh nyllmm nwnhw 14
nwhme awh klhmw nwna ytmw ewy wh ata dh me dh nyebw nyllmm nwnh dkw 15
yhynwlktsn ald ywh ndyha nwhynyew 16
nwtna nyrymkw nwtna nyklhm dk dh me dh nwtna nyllmmd nylh alm nyna anm nwhl rmaw 17
atmwy nwnhb hb awhd mdm tna edy ald mlrwa nm ayrkwn kydwhlb yk wh tna hl rmaw apwylq hmd nwhnm dh ane 18
ame hlwk mdqw ahla mdq adbebw atlmb awh ntlyhw aybn awhd arbg trsn nmd wh ewy le hl nyrma anm nwhl rma 19
yhwpqzw atwmd anydl ayqw anhk ybr yhwmlaw 20
ywh nyhlk nylhd nm ah nymwy atlt ahw lyrsyal yhwyqrpnd awh dyte wywhd nywh nyrbs nyd nnh 21
arwbq tybl ryg ywh mdq nhmta nnm an pa ala 22
wh yhd yhwle nyrmaw nmt nyzh akalmd nl nrma yta hrgp hka al dkw 23
wzh al nyd hl an rmad am kya ankh whkaw arwbq tybl wlza nnm ana paw 24
aybn wllmd nylya nyhlkb wnmyhml abl yryqyw anyer yrysh wa ewy nwhl rma nydyh 25
hthwbtl lwendw ahym rbysnd awh dyte nylh awh al 26
abtk nwhlk nm hpn le nwhl awh qpmw aybn nwhlk nmw awm nm awh yrw 27
awh lza aqyhr akwdld kyad nwhl awh rbsm whw hl wwh nylzad yh atyrql wwh wbrqw 28
nwhtwl awqnd lew khml hl nkr ah amwyd ltm ntwl wp hl nyrmaw yhwslaw 29
nwhl bhyw asqw krbw amhl bsn nwhme kmtsa dkd awhw 30
nwhnm hl lqta whw yhwedwtaw nwhynye htpta adhmw 31
abtk nl qpmw ahrwab nme llmm dk nwgb awh ryqy nbl awh al dhl dh wwh nyrmaw 32
nwhmed nylyalw nyynkd rsedhl whkaw mlrwal wkphw ateb hb wmqw 33
nweml yzhtaw nrm mq tyaryrd nyrma dk 34
amhl asq dk nwhl edyta ankyaw ahrwab ywhd nylya wyeta nwnh paw 35
nwlhdt al ana ana nwkme aml nwhl rmaw nwhtnyb mq ewy wwh nyllmm nylh dkw 36
nyzh ahwrd ryg wwh nyrbs atlhdb wwhw wbhrta nwnhw 37
nwktwbl le atbhm nqls anmw nwtna nyeyztm anm ewy nwhl rmaw 38
yl tyad nwtna nyzhd kya hl tyl amrgw arsb ahwrld wedw ynnwwg ana anad ylgrw ydya wzh 39
yhwlgrw yhwdya nwna ywh rma nylh dkw 40
lkaml mdm nnt nwkl tya nwhl rma wwh nyhmttmw nwhtwdh nm wwh nynmyhm al ahl amde dkw 41
abdd atyrkk nmw aywtd anwn nm atnm hl wbhy nyd nwnh 42
nwhynel lka bsnw 43
 aswmnb bytkd mdm lk mltnd wh alwd tywh nwktwl dk nwkme tllmd alm nyna nylh nwhl rmaw 44
yle arwmzmbw aybnbw awmd
abtk wlktsml nwhnyer htp nydyh 45
nymwy atltl atym tyb nm mwqndw ahym hnd awh qdz ankhw bytk ankhd nwhl rmaw 46
mlrwa nm awhn ayrww amme nwhlkb ahthd anqbwl atwbyt hmb zrktndw 47
nylhd adhs nwna nwtnaw 48
amwr nm alyh nwbltd amde atnydm mlrwab wwq nyd nwtna ybad anklwm nwkyle rda anaw 49
nwna krbw yhwdya myraw ayne-tybl amde nwna qpaw 50
ayml qlsw nwhnm rpta nwhl krbm dkd awhw 51
atbr atwdhb mlrwal wkphw hl wdgs nyd nwnh 52
nyma ahlal nykrbmw nyhbm dk alkyhb wwh nwhytya nbzlkbw 53


 

 

Click Here for the Syriac - Aramaic Estrangelo Text
with Line by Line English Translation


Click here for text of the other Gospelsin memory of
All Those we pray for

 

*note -  = sh ( shn ),  s = s ( sad ),  s = s ( semkat ),  t = t ( tt ),  h = h ( ht ),
w = w, o, u ( ww ), y = y, , ( yod ), e = ' ( ' )
 - text read from right to left -

 

Hold Ctrl key and hit the + key to increase your IE browser Text Size
and hit the - key to reduce your IE browser Text Size

transliteration courtesy of J. Pashka

- excerpts from book -

order now online
The Aramaic Gospels
& Acts Companion
- a text transliteration

eBook pdf available from Author

- also available -

order now online
The Aramaic Gospels
& Acts - Text
and Translation

eBook pdf available from Author