Totoriskai

Tatar-Bashkir Song
by Ruzaliya Apa and DJ Rabbah
"Yoruzan"

 

 

 

Tatar-Bashkir Song Yörüzän by Ruzaliya apa & DJ Rabbah
Yoruzan is a lovely river by the Ural mountains.
Tatar Başkurt şarkısı Yörüzen, Ruzalia apa ve DJ Rabbah sunuyor.
Yörüzen Ural dağlarından akan bir ırmaktır.

 
1. Taular, taşlar aşa borılıp-borılıp, Yörüzänkäy bik nıq ağasıň.
[Daglar, taşlar arasından kıvrıla kıvrıla,
Yörüzenciğim pek sağlam (hızlı) akıyorsun.]
How nice you flow through hills and rocks How fast you flow my dear

Yoruzen Köçle ğayrät belän dulqınıňnı tekä yarlarıňa qağasıň.
[Güçlü gayret ile dalğanı dik yarlarına (kıyılarına) çarpıyorsun.]
Slamming your waves with force To the sharp shores

(quşımta / nakarat/repetition):
Yörüzän, Yörüzän! Küpne kürgän, küpne kiçergän.
[Yörüzen, Yörüzen! Çok şey görmüş, çok şey geçirmiş.]
Yoruzen, Yoruzen So much it has seen, so much it has witnessed2. Yörüzänkäy bezneň danlı yılğa, küpne kürgän, küpne kiçergän.
[Yörüzenciğimiz bizim şanlı ırmağımız, çok şey görmüş, çok şey geçirmiş.]
Our dear Yoruzen, our honorable river So much it has seen, so much it has witnessed

Bezneň danlı batır Salawatnıň aqbuzatın töşerep eçergän.
[Bizim şanlı batur Salavatın akboz atın indirip içirmiş.]
It made our hero Salavat stop his white horse to drink3. Soqlanğan ul batır Yörüzängä, qarap-qarap annan tuymağan.
[Hayran kalmış o batur Yörüzene, bakıp bakıp ondan doymamış (gözünü alamamış).]
That hero admired our Yoruzen so much That he kept looking at it all the timeTuğayınnan quray kisep alıp, törle-törle köylär uynağan.
[Subasarından koray flütü (kaval) kesip alıp, türlü türlü (değişik değişik) melodiler oynamış (çalmış).]
He made a flute from its straws and played various melodies

 

Virdainas