_________________________________________________________

Talka ~ Ėglupiai, Sūduva

__________________________________________________________

Neighbors helping neighbors.

"Talka" isn't just a word - it is "the Spirit of Sūduva"!

Ėglupiai, Sūduva

_________________________________________________________

Nūsun Tauvish'as

Nūsun Tauvish'as

Ėglupiai, Sūduva

Justinas Naujokaitis yra poezijos mylėtojas.
Neseniai yra išleista jo poezijos rinkinys,
"Iš Jevonio versmės".
Gerbiamas žmogus Pajevonyje

 

For more info about Sūduva, click links below

www.suduvosgidas.lt

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 

For more info about the Pajevonys area, click link below

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ (Pajevonys)

www.seniunai.lt/lt/seniunai/

 

photo - Poška

Use the "Back" button to return, or close window